Onkruidbestrijding wintertarwe voorjaar

Samengevat kan gesteld worden dat bij de voorjaarsbespuitingen men beroep kan doen op herbiciden met 3 verschillende werkingswijzen:

Bodemherbiciden

Deze worden via de wortels opgenomen. Kiemende en jonge onkruiden worden hiermee bestreden. Deze producten werken ook nieuwe kieming van onkruiden tegen.

Bladherbiciden
  • Bladherbiciden met contactwerking worden tegen jonge onkruiden. Er is nauwelijks nawerking. 
  • Bladherbiciden met systemische werking worden door de bladeren opgenomen en doorheen de plant vervoerd. 

Bestrijding van onkruiden

Klik op de links om erkende producten en hun toepassingen te raadplegen in gewasbeschermingsapplicatie van Inagro.

Grassen
  • Klik op de link voor meer info voor middelen over algemene grassenbestrijding.
  • Sterk uitgestoelde grassen kunnen bestreden worden met : cloquintocet-mexyl +  fenoxaprop-P-ethyl (Foxtrot) of cloquintocet-mexyl +  pinoxaden  (Axial/Axeo)
Dicotyle onkruiden

Algemeen overzicht van middelen voor de bestrijding van dicotyle onkruiden.

Specifieke dicotyle onkruiden

Opslag van aardappelen en cichorei

De bestrijding van aardappel- en cichoreiopslag kan met fluroxypyr en sulonylurea (metsulfuron-methyl en tribenuron-methyl)

Lees ook het adviesrapport, opgesteld door de Vlaamse Overheid

 Onkruidbestrijding WTA voorjaar 2024.pdf2,5 Mb(pdf)

A tot Z