Legende kaart bladziekten

Nieuws

LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2020

Resultaten rassenonderzoek wintertarwe: leem- en zandleemgebied en kustpolder. In het teeltseizoen 2019-2020 werden 28 rassen wintertarwe beproefd. Hierbij waren er 11 nieuwkomers, waaronder 2 hybriden. Lees meer. Lees meer »

Uitnodiging digitale LCG-graanavond

Op 24 en 29 september 2020, telkens om 20u00, organiseren het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners twee identieke digitale graanavonden in het kader van fytolicentie. Omwille van de corona-maatregelen is een fysieke vergadering alsnog niet mogelijk en zal deze infoavond online (webinar) plaatsvinden. Een computer of laptop is dus noodzakelijk om te kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 september. Op ... Lees meer »

Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep: Resistente duist in wintergranen?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit éénjarig gras, dat op bepaalde percelen resistentie vertoont naar bestrijdingsmiddelen, het hoofd te bieden. Door te zoeken naar teelttechnische oplossingen. Op maandag 5 oktober organiseert Inagro een overlegmoment om ... Lees meer »