Nieuws

Bladluizen in wintergranen 22-23 november 2021

De bladluispopulatie is afhankelijk van het perceel, maar in het algemeen neemt de aantasting af of bleef deze stabiel op een laag niveau. De lagere temperaturen zullen deze evolutie verder ondersteunen. Algemeen gezien is een behandeling niet aan de orde. Op het einde van de vluchten (ten laatste half november), bij het ingaan van de winter bedraagt de behandelingsdrempel 5% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 15-16 november 2021

De evolutie varieert wat van perceel tot perceel, maar op enkele beperkte uitbreidingen na, lijkt de bladluispopulatie momenteel stabiel. De lagere nachttemperaturen van de afgelopen week hebben hierin zeker hun rol gespeeld. Er volgen nog enkele warmere dagen en nachten waarna het kouder lijkt te worden. Dit zal de activiteit wat beperken. Einde najaar, op het einde van de vluchten ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 8-9 november 2021

De bladluispopulatie lijkt momenteel stabiel. Er werd nergens een significante uitbreiding vastgesteld. In de wintertarwe was maximaal 2% van de planten bezet met minstens één bladluis en in de wintergerst maximaal 5%. De gemiddelde bezettingsgraad noodzaakt momenteel niet tot behandelen. De lagere minima temperaturen de komende dagen zullen ook een bijkomende rem zijn voor de evolutie van de populatie.Volg de ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 2-4 november 2021

Zoals vorige week tonen de gerstpercelen dat er zeker bladluizen aanwezig zijn. Op de tarwepercelen is dit momenteel nog beperkt. De populatie lijkt momenteel stabiel. Het is belangrijk om de percelen wintergranen goed op te volgen. Lees meer. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 25-26 oktober 2021

De waarnemingen geven aan dat de percelen moeten opgevolgd worden, maar dat momenteel nog niet algemeen behandeld moet worden. Te snel behandelen heeft geen zin en leidt er mogelijk toe dat voor de winter nog een tweede keer moet behandeld worden. Zeker gezien de warmere temperaturen die voorspeld worden, is goed opvolgen belangrijk. Vroeg gezaaide percelen hebben de voorrang in ... Lees meer »