Nieuws

Herbekijk de digitale LCG-graanavonden najaar 2021

Eind september, begin oktober organiseerde de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners drie identieke digitale graanavonden met onderstaand programma. Klik op de titel om de opname opnieuw te bekijken. Rassenkeuze wintertarwe in het kader van IPM                 Bram Vervisch, InagroRassenkeuze wintergerst in het kader van IPM              ... Lees meer »

Onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar

Bij vroeg gezaaide wintergerst en -tarwe is een herbicidentoepassing kort na zaaien (1–2–bladstadium) verantwoord en vaak noodzakelijk. Zeker wanneer er (resistente) duist of windhalm aanwezig is op het perceel. Een toepassing in het najaar laat toe om de onkruiden te raken als ze nog klein zijn. Na de winter komt men vaak te laat, en zijn onkruiden al te sterk ontwikkeld om in éénmaal te ... Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021

Resultaten rassenonderzoek wintertarwe: leem- en zandleemgebied en kustpolder. In het teeltseizoen 2020-2021 werden 27 rassen wintertarwe beproefd. Hierbij waren er 10 nieuwkomers, waaronder 3 hybriden. Lees meer. Lees meer »

LCG-Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2021

In het teeltseizoen 2020-2021 werden 23 rassen wintergerst beproefd, waaronder 9 hybriden en 8 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 23 rassen zijn er 10 nieuwkomers, waarvan 1 hybride en 5 rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Lees meer. Lees meer »