Nieuws

Toestand wintergranen 6-7 juni 2022

De grote meerderheid van de wintertarwe bevindt zich momenteel in het stadium “halverwege bloei” tot “einde bloei”. Bruine roest breidde de voorbije week op verschillende locaties nog verder uit. Indien nog geen aarbehandeling werd toegediend wordt dit best opgevolgd. De tarwe is nog gevoelig voor schade door bladluizen tot het stadium “vroeg melkrijp”. Momenteel worden er echter zeer weinig bladluizen ... Lees meer »

Toestand wintergranen 30-31 mei 2022

Bij alle waarnemingspercelen is de aar deze week volledig verschenen. De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich in tussen het stadium “begin boei” en “bloei voltooid”. Gele roest bleef de afgelopen week nagenoeg in dezelfde mate aanwezig en breidde bij de meeste percelen niet verder uit. Bruine roest werd waargenomen bij ongeveer 40% van de percelen. Waar vorige week ... Lees meer »

Toestand wintergranen 23-24 mei

Op ongeveer 40% van de waarnemingspercelen wintertarwe is de aar nog niet volledig zichtbaar, de overige 60% van de percelen bevindt zich in het stadium ‘aar volledig verschenen’ tot ‘halverwege bloei’.  Gele roest breidde afgelopen week opnieuw verder uit. Gevoelige rassen moeten dus nog altijd goedworden opgevolgd. Bruine roest werd deze week ook teruggevonden bij verschillende waarnemingspercelen. Bij de meestepercelen ... Lees meer »

Toestand wintergranen 16-17 mei

De meerderheid van de wintertarwe (56%) bevindt zich in het stadium “laatste blad uit” tot “vlagbladschede opent zich”. Bij 28% van de wintertarwe is de aar al aan deels zichtbaar. Gele roest breidde afgelopen week opnieuw licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Gevoelige rassen worden best nog opgevolgd. Bladseptoria breidde lichtjes verder uit en ... Lees meer »

Toestand wintergranen 9-10 mei

Meer dan de helft van de wintertarwepercelen bevinden zich in de stadia ‘derde knoop’ en ‘puntje laatste blad zichtbaar’.  Gele roest breidde afgelopen week nog licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Hoge temperaturen (>25°C) remmen de ontwikkeling van gele roest af. Gevoelige rassen die niet behandeld werden worden best wel nog opgevolgd. Witziekte breidde de voorbije ... Lees meer »