Onkruidbestrijding wintertarwe najaar

Bij vroege zaai of op percelen met hoge onkruiddruk en/of resistente onkruiden, wordt best in het najaar behandeld. Dit moet dan wel gebeuren op een relatief fijn bewerkt zaaibed en bij voldoende bodemvocht.

Vóór de opkomst

Bij najaarstoepassingen en bij veel regen kunnen de gewasbeschermingsmiddelen gemakkelijk(er) uit- en afspoelen, tevens worden gewasbeschermingsmiddelen bij zachtere temperaturen door de bodembacteriën gemakkelijker afgebroken en kan er dus minder lang nawerking zijn na een zachte winter dan wanneer er lange koude periodes voorkomen. 

De behandeling kort na zaai steunt vooral op de inzet van bodemherbiciden.

Na opkomst

Wanneer om praktische redenen een toepassing kort na zaaien niet werd uitgevoerd, kan bij gunstige bodem- en weersomstandigheden nog steeds behandeld worden na de opkomst in het najaar. Bovendien kan men dan ook gemakkelijker de productkeuze en de dosis aanpassen aan de jonge en dus zeer gevoelige aanwezige onkruidflora.  

Download via volgende link het artikel, opgesteld door de Vlaamse Overheid:

Onkruidbestrijding wintertarwe najaar - 2022.pdf132,8 Kb(pdf)

Een overzicht van alle erkende herbiciden in wintertarwe is raadpleegbaar op de Inagro’s gewasbeschermingsapp

A tot Z