Toestand wintergranen 6-7 mei 2024

Gepubliceerd op  woensdag 8 mei 2024 om 16:38 uur
De roesten breiden uit en bladseptoria dreigt mee op te klimmen in de planten. De aanwezigheid van witziekte blijft stabiel.

Het LCG-netwerk

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op deze kaart 
(klik om de kaart weer te geven en vervolgens op een waarnemingslocatie voor meer details)

Legende

W= witziekte; BL= bladvlekkenziekte; GR = gele roest; BR = bruine roest

Groen = ziekte niet aanwezig; 
Oranje = ziekte aanwezig maar behandelingsdrempel nog niet bereikt;
Rood = behandelingsdrempel bereikt

Geëvalueerde rassen:

ChampionChevignonDebianGleamHyacinth
SU ShamalCampesinoCrosswayKWS ExtaseKWS Keitum
KWS SverreLG SpotlightMochusReformSU EcussonOntwikkelingsstadium wintertarwe

Door de gespreide zaai in het najaar vertoont de tarwe grote verschillen in het veld. Bij ongeveer de helft van de waarnemingen, namelijk 56 %, bevindt de tarwe zich in stadium “derde knoop voelbaar” (stadium 33) en stadium voorlaatste blad (stadium 37). Ongeveer een derde is minder ver ontwikkeld en zit in stadium eerste of tweede knoop (stadia 31 en 32). Enkele percelen bevinden zich in stadium laatste blad of verder. In de verst ontwikkelde tarwe is de aar net zichtbaar (stadium 51, niet getoond op de figuur).

   Samenvatting: Voet- en bladziekten wintertarwe

Gele roest breidde afgelopen week verder uit. Het werd meer waargenomen dan vorige week en bestaande aantastingen breidden doorgaans uit. In 79% van de situaties waar gele roest werd waargenomen, is de behandelingsdrempel bereikt. Dit is hoofdzakelijk in de meest gevoelige variëteiten. Gele roest is echter niet algemeen aanwezig, opvolging is dus zoals altijd noodzakelijk. 
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.

Bladseptoria komt overal voor, in wisselende mate. De bladvlekkenziekte dreigt nu wel mee op te klimmen en door de verdere ontwikkeling van de tarwe neemt de gevoeligheid en kans op schade toe. Nu de tarwe verder ontwikkeld is, kan een behandeling nodig zijn. In ongeveer één derde van de situaties waar bladseptoria werd waargenomen, is de behandelingsdrempel bereikt. 
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.

Het voorkomen van witziekte blijft perceelsafhankelijk, net als de evolutie ervan. Algemeen blijft de toestand stabiel maar in enkele gevallen breidde de eerdere aantasting verder uit. 
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.

Bruine roest breidde afgelopen week nog verder uit. Er zijn opnieuw meer waarnemingen van bruine roest en de aantasting breidde doorgaans uit. In het waarnemingsnetwerk bleek voor 45 % van de aantastingen een behandeling aangeraden.
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.VOLGEND BERICHT: 16 mei 2024