Toestand wintergranen 29-30 april

Gepubliceerd op  donderdag 2 mei 2024 om 15:53 uur
Ruim 2/3de van de wintertarwepercelen bevinden zich in stadia 31-33. Vooral bladseptoria, maar ook bruine roest breidde afgelopen week uit. Wintergerst bevindt zich in stadium laatste blad - baardenstadium in het LCG-netwerk.

Wintertarwe

Het LCG-netwerk

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op deze kaart 
(klik om de kaart weer te geven en vervolgens op een waarnemingslocatie voor meer details)

Legende

W= witziekte; BL= bladvlekkenziekte; GR = gele roest; BR = bruine roest

Groen = ziekte niet aanwezig; 
Oranje = ziekte aanwezig maar behandelingsdrempel nog niet bereikt;
Rood = behandelingsdrempel bereikt

Geëvalueerde rassen:

ChampionChevignonDebianGleamHyacinth
SU ShamalCampesinoCrosswayKWS ExtaseKWS Keitum
KWS SverreLG SpotlightMochusReformSU EcussonOntwikkelingsstadium wintertarwe

Door de moeilijke omstandigheden in het najaar en de uitzonderlijke weersomstandigheden dit voorjaar loopt de ontwikkeling van de tarwe sterker uit mekaar dan de vorige jaren.

Het merendeel van de tarwe bevindt zich van stadium “1e knoop” (stadium 31) tot “derde knoop voelbaar” (stadium 33). Enkele percelen zijn “begin oprichten” terwijl op andere percelen stadium voorlaatste blad, of zelfs laatste blad al wordt bereikt. Samenvatting: Voet- en bladziekten wintertarwe

Oogvlekkenziekte werd op geen van de waarnemingsvelden waargenomen.

Ook deze week toonde de verspreiding en evolutie van gele roest zich verschillend. Bij 41 % van de waarnemingen werd gele roest gevonden maar de waargenomen aantasting was minder groot. Gele roest komt niet algemeen voor. Toch werden enkele nieuwe percelen getroffen en kon de aantasting lokaal dermate uitbreiden dat het nodig is om te behandelen. Opvolging op perceelsniveau is dus noodzakelijk.  
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.

Bladseptoria komt overal voor. De uitbreiding van de aantasting zet zich verder door. In functie van het stadium en/of de aantasting is behandelen nog niet nodig. Op de verder ontwikkelde tarwe, laatste blad zichtbaar, moet de situatie van dichterbij worden opgevolgd. Bij uitbreiding en in een verder ontwikkeld stadium kan behandeling nodig worden.  

Witziekte komt niet algemeen voor. De evolutie ervan blijft plaatsafhankelijk. Afhankelijk van locatie en ras verminderde de witziekte terwijl op andere locaties een duidelijke uitbreiding werd waargenomen. 

Bruine roest breidde afgelopen week nog verder uit. Er zijn opnieuw meer waarnemingen van bruine roest en de aantasting breidde doorgaans uit. Regelmatig wordt de behandelingsdrempel bereikt.
Klik hier om de erkende gewasbeschermingsmiddelen te raadplegen.

Bruine roest in wintertarweBruine roest in wintertarwe

VOLGEND BERICHT: 8 mei 2024

Wintergerst

De wintergerst in de proeven van het LCG-netwerk bevindt zich ondertussen in het laatste blad - baardenstadium. Als er nog geen fungiciden werden toegepast is het hoog tijd om deze nu op het perceel te brengen, ter bescherming van de gerst. Op verschillende praktijkpercelen staat de aar ondertussen volledig boven.

Deze week werd hoofdzakelijk bladvlekkenziekte en dwergroest vastgesteld. Ook ramularia is waargenomen, hetzij eerder beperkt. Hiertegen moet men preventief optreden. Voeg daarom een SDHI toe aan de tankmix.