Rassenkeuze vlas

Een goede rassenkeuze is een eerste stap in het welslagen van de teelt. Naast het opbrengstpotentieel, zijn ook de ziektegevoeligheid, legergevoeligheid en vroegheid van het ras parameters die je het best mee in beschouwing neemt.

Opbrengstpotentieel  

Een hoge opbrengst strovlas en lange vezel zijn natuurlijk belangrijk voor het financieel rendement van je teelt. Maar rassen met een hoge strovlasopbrengst en hoog vezelrendement, zijn dikwijls ook gevoeliger voor legeren. Daarom is het bij de rassenkeuze ook belangrijk om na te gaan op welk type grond je het vlas zult zaaien. Is dat op een rijke bodem met veel organische stof, dan teel je beter een ras dat niet te fel groeit om zo het risico op legeren te beperken. Teel je het vlas echter op een arm perceel, dan kan je wel voor een ras kiezen met een hoge strovlasopbrengst, omdat op die percelen het risico op legeren eerder beperkt zal zijn.  

Een overzicht van de rassen met hun specifieke kenmerken

Zie onder "downloads".

Downloads