Nieuws

Bladluizen in wintergranen 21 – 22 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,4% van de planten bezet met minstens één bladluis. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden of het risico om niet meer te kunnen behandelen neemt toe. Op het einde van de vluchten ligt de behandelingsdrempel op 1% ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 14-16 november 2022

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.De sterk ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 7-8 november 2022

De bladluisaantasting breidde opnieuw verder uit. Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 7,7% van de planten bezet met minstens één bladluis. Meerdere percelen bereiken en overschrijden de drempel van 10%. In het waarnemingsnetwerk neemt het aantal percelen die best behandeld worden toe. Op bepaalde percelen kan het dus aangewezen zijn om te behandelen. Toch kan, wanneer de drempel nog niet ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 31 oktober – 3 november 2022

Door het zachte weer van de voorbije week breidde de aanwezigheid van bladluizen op de meeste plaatsen uit. In de wintergranen binnen het LCG-waarnemingsnetwerk is momenteel gemiddeld 4,4% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. Op een aantal percelen na wordt de schadedrempel van 10% niet bereikt.Behandelen is nog niet algemeen nodig, getuigen de percelen waar geen bladluizen worden gevonden. Opvolging ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 24-25 oktober 2022

Nagenoeg overal, tenzij in zeer klein gewas, werden bladluizen waargenomen, weliswaar in verschillende mate. In de wintergranen is momenteel gemiddeld 1,9% van de planten bezet met minstens 1 bladluis. De vroeg gezaaide percelen met een verder ontwikkeld gewas tonen de hoogste aantasting tot 5,8%. De waarnemingen en de voorlopig gekende beperkte virulentie geven dus aan dat nog niet algemeen moet ... Lees meer »