Legende kaart bladziekten

Nieuws

Bladluizen in wintergranen 16-17 november 2020: bladluisaantasting gemiddeld stabiel, doch lokaal nog verdere uitbreiding

De aantasting is de afgelopen week gemiddeld niet meer verder uitgebreid. Echter lokaal was er wel nog een verdere uitbreiding. Een algemene vermindering wordt zeker niet waargenomen. Nog steeds is in het netwerk op meer dan de helft van de gerstpercelen minstens 5% van de planten bezet met bladluizen. Ook in de wintertarwe vertoonden 2 van de 7 opgevolgde percelen ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 3-4 november 2020: belangrijke aantastingen

De aantasting blijft op een vergelijkbaar niveau. Dit betekent dat op veel plaatsen een belangrijke druk wordt waargenomen. De lagere minimumtemperaturen zullen maar van korte duur zijn. Op het einde van de week nemen zowel de maximum- als minimumtemperaturen opnieuw toe. De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.  Een algemene behandeling wordt daarom ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020: reeds belangrijke tot zeer hoge aantasting bij de vroegste zaai

Zaaizaadontsmetting tegen bladluizen is niet meer mogelijk. Behalve de percelen wintergerst met rassen tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus, is geen enkel perceel wintergraan beschermd tegen het dwergvergelingsvirus overgedragen door bladluizen. Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK ALLE PERCELEN (die niet beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus) TE CONTROLEREN VAN BIJ DE OPKOMST OP DE AANWEZIGHEID VAN BLADLUIZEN, EN ZEKER DE VROEGST GEZAAIDE ... Lees meer »