Halmverstevigers

Halmverstevigers remmen tijdelijk de groei van het gewas. Het is dan ook belangrijk dat het gewas blijft doorgroeien wanneer het deze groeivertraging doormaakt. In die periode wordt best alle vorm van stress vermeden, zoals tekort aan stikstof, lage/hoge temperatuur, droogte/vochtigheid,… Zoniet zijn de halmverstevigers niet alleen minder doeltreffend, maar kunnen ze de ontwikkeling van de teelt schaden, met opbrengstverlies tot gevolg. Daarom zijn er twee aandachtspunten bij het toepassen van groeiregulaten: 

  • Het gewas is in goede gezondheid en in volle groei. Bij toepassing is het gewas best ook droog. 
  • De weersomstandigheden zijn gunstig op het ogenblik van de behandeling én tijdens de daaropvolgende dagen. Gunstig weer is groeizaam weer met voldoende hoge temperatuur.

Voorkomen van legering 

Er is een verhoogd risico op legeren van het gewas op vroeg gezaaide percelen en wanneer er een hogere beschikbaarheid is van minerale stikstof. Dit kan verklaard worden door aanbreng van organisch materiaal in de vruchtwisseling, oude weiden of bepaalde voorvruchten met een sterke nalevering van residueel stikstof, zoals vlinderbloemigen, aardappelen... 

  • Vermijd het zaaien van legergevoelige rassen, raadpleeg hiervoor de rassenlijsten. Belangrijk: er is niet altijd een verband tussen de plantlengte en de legergevoeligheid. 
  • Zaai niet aan een te hoge zaaidichtheid. Hou hierbij rekening met het tijdstip van zaaien en de regio. Hoe meer stoelen per m², hoe groter het risico op legeren. 
  • Bemest het perceel op een doordachte manier. Vermijd hierbij buitensporige N-giften in het stadium van uitstoeling en oprichten (eerste 2 fracties). Dit leidt namelijk tot een  hoge gewasdichtheid. Op een perceel met hoge beschikbaarheid van stikstof, en dus een hoog risico op legeren, kiest men dan ook beter voor een minder legergevoelig ras en past men de bemestingsstrategie aan. 

Bij een verkeerde teelttechniek is de efficiëntie van halmverstevigers, zelfs aan hogere dosissen, niet gegarandeerd. Anderzijds verantwoorden halmverstevigers zeker geen verhoging van de zaaidichtheid en/of stikstofbemesting. 

A tot Z