Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe

Enkele basisprincipes bij de ziektebestrijding

Het gamma wintertarwerassen is zeer ruim. Tussen de rassen zitten er opmerkelijke verschillen naar ziektegevoeligheid. Bij de rassenkeuze wordt dan ook de voorkeur gegeven aan de meest ziektetolerante rassen (voet-, blad- en aarziekten), bij gelijke opbrengst en kwaliteit.

Naast het reduceren van het aantal fungicidebehandelingen in een tolerant ras, neemt ook het risico op resistente stammen af. Als laatste is het in een periode waarin het perceel niet bereikbaar is, zoals natte omstandigheden, in het voordeel om een ziektetolerant ras te hebben. De gevoeligste rassen zullen dan het meest getroffen worden door ziekten.

Let wel dat dé behandelingsstrategie in wintertarwe niet bestaat. Het al dan niet rendabel zijn van de uitgevoerde ziektebestrijding hangt nauw samen met de specifieke ziektedruk op het perceel met een bepaald ras. Een behandelingsstrategie moet met andere woorden per perceel en per ras geëvalueerd worden.

Met andere woorden, kennis van de ziektegevoeligheid van het ras, het moment van aantasting (gewasstadium, periode in het jaar, …) en het goed en tijdig opvolgen van de aantastingsgraad op het perceel blijven noodzakelijke beslissingsinstrumenten, om een fungicidebehandeling financieel verantwoord in te zetten.

Aandachtspunten bij het gebruik van fungiciden:

  • De aanbevolen dosis en aantal toepassingen respecteren. Een lagere dosis verhoogt het risico op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking, en anderzijds selectie naar resistentie. Daarnaast is voor bepaalde handelsproducten maar 1 toepassing per teelt of per jaar toegelaten in gerst.
  • Hou steeds rekening met de aanbevelingen omtrent de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket van het handelsproduct, om de efficiëntie van fungiciden te maximaliseren.
  • Houd ook rekening met het toepassingsstadium waarin het fungicide erkend is tegen de betreffende ziekten.

Resistentiemanagement

Combineer verschillende werkingswijzen voor een goed resistentiemanagement. Indien enkelvoudige handelsproducten (middel met één werkzame stof) toegepast worden, combineer deze dan bij voorkeur met andere middelen.

Indien meer dan één fungicidebehandeling dient uitgevoerd te worden in een seizoen is het, in het kader van een goed resistentiemanagement, aan te raden om:
•    af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze 
•    of, indien niet mogelijk, af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde chemische groep (bv. afwisselen tussen triazolen) - vermijd dat tweemaal dezelfde werkzame stof gebruikt wordt.

A tot Z