Slakken

Bevorderlijke factoren voor het optreden van slakken

Bepaalde omstandigheden zijn gunstig voor slakken:

 • Schuilplaatsen: Bodemholtes dienen als rustplaats overdag, en voor de eileg. Bovendien vinden de slakken er de ideale vochtigheidsomstandigheden en bescherming tegen vorst en slakkenbestrijdingsmiddelen.
 • Voedsel: Een plantenbegroeiing die de bodem goed bedekt, levert zowel een ideaal microklimaat als een overvloed aan voedsel. Dit is onder andere het geval bij weiland, kruisbloemigen (bv. koolzaad), vlinderbloemigen (bv. luzerne), onkruid en opslag.

Vorst, droogte en langdurige watersnood daarentegen kunnen de slakken­populatie doen afnemen.

Overzicht: Bevorderlijke factoren en voordelen voor slakken
Klimaat
 • Zacht weer
 • Vochtige omstandigheden

Optimaal voor de activiteit van de slakken

Bodem
 • Kleigronden
 • Gronden met keien
 • Bodem met kluiten
 • Lagere delen in het perceel

Goed vochthoudend vermogen, goede verluchting, veel schuilplaatsen, vochtige zones

Bodembedekking
 • Opslag, oogstresten, onkruid
 • Randen met braak
 • Tussenteelten (groenbemesters, …) 

Voedsel en schuilplaats
Behoud van vochtig milieu

Opsporen van slakken

Het voorspellen van schade op lange termijn hangt af van de grootte van de slakkenpopulatie, terwijl
het voorspellen van de schade op korte termijn afhangt van de activiteit van de slakken. Indien de omstandigheden gunstig zijn voor slakken, kan de aanwezigheid van slakken nagegaan worden via slijmsporen, aangevreten bladeren of het uitvoeren van een telling (om
zowel de slakkenpopulatie in te schatten als de slakken te identificeren).

Methodes voor het opsporen van slakken

Vóór het ploegen of vanaf de zaai, ’s avonds op een aantal plaatsen een snelwerkend granulaat uitstrooien op een oppervlakte van ±0,5 m² en bedekken met een jutezak. Deze jutezak zorgt ervoor dat de bodem vochtig blijft en dat er zo weinig mogelijk temperatuurverschillen optreden.

Voor een beter resultaat kan de bodem vochtig gemaakt worden vóór het leggen van de jutezak. De volgende morgen voordat de  buitentemperatuur terug toeneemt, kan het aantal (dode) slakken geïdentificeerd en geteld worden. Wanneer er geen slakken voorkomen, kan deze werkwijze herhaald worden als de omstandigheden terug bevorderlijk zijn voor het optreden van slakken.

Let wel, deze methode is slechts een indicatie voor het risico op slakken.

A tot Z