Onkruidbestrijding wintergerst voorjaar

Bij tijdige zaai in het najaar zal in de meeste gevallen een voorjaarsbehandeling, vanaf hergroei bij goede klimatologische omstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid), zich beperken tot een correctiebehandeling na een voorafgaande toepassing kort na zaaien of later in het najaar.

Onkruidbeheersing

De middelenkeuze is afhankelijk van de ontsnapte of nieuw gekiemde flora, en zal dus van jaar tot jaar en van perceel tot perceel verschillen.

Klik op de links om erkende producten en hun toepassingen te raadplegen in gewasbeschermingsapplicatie van Inagro.

In het geval van later gezaaide wintergerst, kan de onkruidbestrijding eventueel volledig uitgesteld worden tot in het vroege voorjaar. Om goede resultaten te bekomen dient deze toepassing vroeg in het voorjaar te gebeuren en moeten er na de toepassing enkele dagen groeizaam weer volgen.

Bestrijding van sterk uitgestoelde grassen: cloquintocet-mexyl +  fenoxaprop-P-ethyl (Foxtrot) of cloquintocet-mexyl +  pinoxaden  (Axial/Axeo)

Akker(melk)distels kunnen aangepakt worden met (combinaties van) metsulfuron-methyltribenuron-methyl en fluroxypyr, florasulam

Lees ook het adviesrapport, opgesteld door de Vlaamse Overheid

 Onkruidbestrijding WGE voorjaar 2024.pdf384,8 Kb(pdf)

A tot Z