Onkruidbestrijding

Voor een succesvol gebruik van herbiciden is een juiste kennis van de specifieke onkruiden van groot belang. Daarbij is het essentieel dat men onkruiden in een zeer vroeg stadium kan onderscheiden. Een onkruidbestrijding is namelijk pas succesvol en vooral economisch interessant als dit gebeurt bij een jong stadium van de onkruiden en als de keuze van de herbiciden afgestemd is op de aanwezige onkruidflora.

Hou tevens bij het gebruik van herbiciden rekening met de erkenning van het handelsproduct en de aanbevelingen op het etiket om de toediening te optimaliseren.

Het is wettelijk verplicht om een niet-behandelde zone van minimaal 1 meter te respecteren t.o.v. oppervlakken, zoals bijvoorbeeld naburig veld en sloot, die niet behandeld hoeven te worden. 

Bufferzones zijn onbehandelde zones in nabijheid van VHA-waterloop (blauw op VA, min. 3 meter) of oppervlaktelichaam (paars op VA, min. 1 meter) met als doel waterorganismen te beschermen. De breedte kan afhankelijk van het toegepaste gewasbeschermingsmiddel groter zijn. Bufferzones kunnen braakliggend zijn of beteeld worden.

Vanaf het 2-bladstadium tot einde uitstoeling van de tarwe kan de onkruidbestrijding worden uitgevoerd. De onkruidbestrijding in deze periode moet altijd toegepast worden op een gezond gewas en onder groeizame omstandigheden met een luchtvochtigheid hoger dan 60%. De weersomstandigheden tijdens de behandeling zijn immers belangrijker dan de behandelingsdatum op zich. In het voorjaar voert men de onkruidbestrijding overwegend uit met een combinatie van bladherbiciden en bodemherbiciden. Veel aangeboden commerciële middelen bevatten een combinatie van verschillende werkzame stoffen, zodat een brede werking tegen onkruiden wordt verkregen. Met de huidige beschikbaarheid van middelen kunnen we doorgaans met een vroege voorjaarsbespuiting in één keer een brede onkruidbestrijding uitvoeren.

Toch dient er op gewezen te worden dat op onkruidrijke percelen een behandeling voor de winter zeer nuttig, economisch voordelig en zelfs noodzakelijk kan zijn. In geval van resistente duist is een najaarsbehandeling (één of twee behandelingen), eventueel gevolgd door een voorjaarsbehandeling, hoe dan ook noodzakelijk

A tot Z