Halmverstevigers in wintertarwe

Een behandeling op basis van CCC (of Chloormequat) moet toegepast worden onder goede omstandigheden, bij minder groeizame omstandigheden kunnen andere actieve stoffen (prohexadione, trinexepac-ethyl en mepiquatchloride) aangewend worden

Enkelvoudige behandeling

Een enkelvoudige behandeling kan volstaan in omstandigheden waarbij:

 • Het ras weinig legergevoelig is.
 • Een normale gewasdichtheid voorkomt.
 • Een beredeneerde stikstofbemesting toegepast wordt in de gewasstadia “uitstoelen” (1ste fractie) en “oprichten” (2de fractie).

Een behandeling op basis van CCC (of chloormequat) kan toereikend zijn, maar moet toegepast worden in goede omstandigheden (gewas in goede staat, temperatuur boven de 10°C, ...). Deze wordt bij voorkeur toegepast in het stadium “begin oprichten” en kan tot het stadium “eerste - tweede knoop”; bij latere toepassing kan de werking duidelijk minder zijn. Ook een behandeling op basis van CCC + trinexapac-ethyl (Moddus, Moddus Evo) kan onder deze omstandigheden worden toegepast, bij voldoende helder weer.

Bij koudere en minder groeizame omstandigheden (temperatuur onder 10°C, maar boven de 6°C) kan prohexadione + trinexapac-ethyl (Medax Max, Percival en Prodax) of prohexadione + mepiquatchloride (Medax Top) ingezet worden. Ook de halmverstevigers op basis van prohexadione (Fabulis OD en Yawl) kunnen dan aangewend worden.

Verhoogd risico op legeren na een eerste behandeling

Deze situatie kan zich onder andere voordoen bij een te hoge stikstofbemesting en/of sterke mineralisatie (stikstofvrijstelling uit de bodem) en kan een tweede behandeling zinvol zijn.

Omstandigheden waarbij een tweede behandeling aan te raden is:

 • Legergevoelig ras
 • Hoge gewasdichtheid
 • Hoge stikstofbemesting toegepast in de gewasstadia “uitstoelen” (1ste fractie) en/of “oprichten” (2de fractie)

Advies bij de toegelaten actieve stoffen

a. CCC of chloormequat
HandelsproductDosis
Jadex O 720 (1 l/ha)720 g/l chloormequat
Belcocel 750, CCC 750, Cycocel 75, Cycofix 750 en Stabilan 750 (1 l/ha)750 g/l chloormequat
K2 en Kheops (1,2 l/ha)620 g/l chloormequat

Toepassingsvoorwaarden

 • Temperatuur boven de 10°C
 • Mengbaar met de meeste herbiciden

Bij een hoger risico op legeren is het aan te raden om een halmversteviger op basis van CCC  gefractioneerd toe te dienen van:

 • Eerste behandeling in het stadium “aar 1 cm” (volledige dosis)
 • Tweede behandeling na 10-15 dagen (verlaagde dosis: 1/3 tot 1/2)
b. Prohexadione
HandelsproductDosis
Fabulis OD en Yawlprohexadione-calcium 50 g/l
Advies toelatingshouder:
 • Fabulis OD of Yawl 1 l/ha – stadium “einde uitstoeling” tot “eerste-tweede knoop”
 • Fabulis OD of Yawl 0,75 l/ha + 0,5 l tot 0,75 l/ha Cycocel 750 - stadium “einde uitstoeling” tot “eerste-tweede knoop”

Toepassingsvoorwaarden

 • Temperatuur vanaf 5°C
 • Toepasbaar op betrokken en bewolkte dagen
c. Prohexadione + mepiquatchloride
HandelsproductDosis
Medax Topprohexadione 50 g/l + mepiquatchloride 300 g/l
Advies toelatingshouder:
 • Medax Top 0,8 l/ha - stadium “eerste knoop”
 • Medax Top 0,4 l tot 0,8 l/ha + 0,5 l tot 0,75 l/ha Cycocel 750 - stadium “eerste knoop” (Geen cycocel toevoegen bij schraal droog weer)

Toepassingsvoorwaarden

 • De behandeling dient bij voorkeur uitgevoerd te worden bij goed weer.
 • De werking is niet afhankelijk van de lichtintensiteit
 • Kan problemen geven in menging met bepaalde herbiciden
d. Prohexadione + trinexapac-ethyl
HandelsproductDosis
Medax Max, Percival en Prodaxprohexadione 5% + trinexapac-ethyl 7,5%

Advies toelatingshouder:

 • Medax Max, Percival of  Prodax 0,4 kg-0,5 kg/ha handelsproduct - stadium “begin oprichten” en “eerste  knoop”
 • Medax Max, Percival of  Prodax 0,25 kg-0,5 kg/ha handelsproduct - stadium “eerste knoop” en “voorlaatste blad”

Toepassingsvoorwaarden

 • Temperatuur boven de 5°C
 • Toepasbaar op betrokken en minder zonnige dagen
 • Kan met de meeste herbiciden gemengd worden
e. Trinexapac-ethyl
HandelsproductDosis
Moddustrinexapac-ethyl 250 g/l (formulering EC)
Moddus Evotrinexapac-ethyl 250 g/l (formulering DC)
Advies toelatingshouder:
 • Moddus 0,25 l/ha of Moddus Evo 0,2 l/ha + 0,75 l/ha CCC 720 - stadium “eerste knoop”
 • Moddus 0,4 l tot 0,5 l/ha of Moddus Evo 0,3 l/ha - stadium “eerste knoop” tot “tweede knoop”

Toepassingsvoorwaarden

 • De behandeling dient uitgevoerd te worden bij goed weer en open hemel, dus voldoende lichtintensiteit
 • Kan met de meeste herbiciden gemengd worden

Verhoogd risico op legeren later op het seizoen

Indien er reeds een behandeling met chloormequat (CCC) uitgevoerd werd in het stadium “oprichten tot eerste knoop”, en waar er nog gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling op basis van ethefon overwogen worden.

Let wel: Dit type van late behandeling verkort de afstand tussen het laatste blad en de aar. Wat de eventuele overdracht van ziekten van het blad naar de aar vergemakkelijkt (witziekte, septoria, microdochium nivale).

a. Ethefon
HandelsproductDosis
Arvest, Coupon, Ethephon Classic, Ethepro, Flordimex 480, Yatze e.a…ethefon 480 g/l
Advies toelatingshouder:
 • indien er reeds een behandeling met chloormequat (CCC) uitgevoerd werd: 0,5 - 0,75 l handelsproduct/ha - stadium “aar 1 cm tot eerste knoop”
 • indien er geen voorafgaandelijk behandeling gebeurde met chloormequat (CCC): 0,5 - 1,25 l handelsproduct/ha - stadium “aar 1 cm tot eerste knoop”

Toepassingsvoorwaarden

 • Temperatuur ± 20°C
 • Vermijden van het uitvoeren van behandelingen bij te hoge temperatuur
b. Ethefon + mepiquat-chloride
HandelsproductDosis
Terpalethefon 155 g/l + mepiquat-chloride 305 g/l
Advies toelatingshouder:
 • indien er reeds een behandeling met chloormequat (CCC) uitgevoerd werd: 1,5 l tot 2 l/ha Terpal - stadium “punten laatste blad tot laatste blad” (stadium 37-39)
 • indien er geen voorafgaandelijk behandeling gebeurde met chloormequat (CCC): 2,5 l tot 3 l/ha Terpal - stadium “tweede knoop tot laatste blad” (stadium 32-39)

Toepassingsvoorwaarden:

 • Temperatuur ± 15-20°C
 • Vermijden van het uitvoeren van behandelingen bij te hoge temperatuur
 • In het geval van ongunstige groeiomstandigheden is de selectiviteit van deze behandelingen wisselvallig.

A tot Z