Halmverstevigers in wintergerst

Een behandeling halmversteviging in wintergerst is gebaseerd op een toepassing met ethefon. In gevallen met hoger risico kunnen ook prohexadione (+ trinexapac-ethyl) aangewend worden.

Enkelvoudige behandeling

Wanneer een enkelvoudige groeiregulatie in gerst wordt uitgevoerd, gebeurt dit het best bij het stadium verschijnen laatste blad (stadium 37) tot laatste blad (stadium 39) om ook het aarknikken te voorkomen. Hiervoor wordt ethefon (solo of + mepiquatchloride) of prohexadione (+ trinexapac-ethyl) ingezet

a. Op basis van ethefon
HandelsproductDosis
Arvest, Coupon, Ethephon Classic, Ethepro, Flordimex 480, Yatze e.a…ethefon 480 g/l
Ephon Topethefon 660 g/l
Terpalethefon 155 g/l + mepiquatchloride 305 g/l
Advies toelatingshouder:
 • Ethefon 480 g/l: 1 - 1,25 l/ha handelsproduct
 • Ethefon 660 g/l: 0,73 - 0,91 l/ha handelsproduct
Gewasstadium: “verschijnen laatste blad” (stadium 37) tot “laatste blad, vlagbladtongetje net zichtbaar” (stadium 39), bij voorkeur in het stadium “laatste blad volledig ontrold”
 • 2 l tot 3 l/ha Terpal

Gewasstadium: “punten laatste blad” (stadium 37) tot “verschijnen van de baarden” (stadium 49), bij voorkeur in het stadium “laatste blad volledig ontrold”

Toepassingsvoorwaarden:

 • temperatuur ± 20°C
 • relatieve luchtvochtigheid hoger dan 50 à 60%
 • niet behandelen bij hitte
 • verschil tussen dag- en nachttemperatuur mag niet hoger zijn dan 15°C
Aandachtspunten bij het gebruik van ethefon

Al de genoemde producten op basis van ethefon worden toegepast vanaf het “verschijnen van het laatste blad” (stadium 37) tot het “laatste blad, vlagbladtongetje net zichtbaar” (stadium 39) of tot het “verschijnen van de baarden” (stadium 49):

 • bij voorkeur worden ze gemengd toegediend met fungiciden in het stadium “laatste blad volledig ontrold”;
 • bijkomende behandelingen of fractioneren van deze producten tegen het legeren zijn zelden te rechtvaardigen; enkel in geval van nood laten ze toe om de weerstand tegen het legeren licht te verhogen;
 • toepassingen met producten op basis van ethefon uitgevoerd in een vroeger gewasstadium, rond het stadium “tweede knoop”, zijn niet efficiënt wat ook de gebruikte handelsproducten zijn.
b. Prohexadione + trinexapac-ethyl
HandelsproductDosis
Medax Max, Percival en Prodaxprohexadione 5% + trinexapac-ethyl 7,5%

Advies toelatingshouder:

0,5 kg - 0,75 kg/ha handelsproduct in functie van het risico op legeren
Gewasstadium: “voorlaatste blad - laatste blad” (als halmversteviger en tegen aarknikken); “eerste baarden zichtbaar” is het uiterste toepassingsstadium

Toepassingsvoorwaarden:

 • de behandeling dient bij voorkeur uitgevoerd te worden bij goed weer (reeds werking vanaf 5°C);
 • de werking is niet afhankelijk van de lichtintensiteit
 c. Prohexadione
HandelsproductDosis
Fabulis OD en Yawlprohexadione 50 g/l

Advies toelatingshouder:

1,2 l - 1,5 l/ha handelsproduct in functie van het risico op legeren 
Gewasstadium: “voorlaatste blad - laatste blad”

Toepassingsvoorwaarden:

 • temperatuur vanaf 5°C
 • toepasbaar op betrokken en bewolkte dagen

Dubbele behandeling bij een verhoogd risico op legeren

In omstandigheden met verhoogd risico voor legeren kan in de wintergerst een tweevoudige behandeling uitgevoerd worden.

a. Prohexadione + trinexapac-ethyl
HandelsproductDosis
Medax Max, Percival en Prodaxprohexadione 5% + trinexapac-ethyl 7,5%

Advies toelatingshouder: 

Medax Max, Percival en Prodax tijdens het oprichten gevolgd door een halmversteviger op basis van ethefon in het stadium “laatste blad”:

 1. 0,5 - 0,75 kg/ha Medax Max, Percival of Prodax in functie van het risico op legeren 
  stadium “eerste knoop” als halmversteviging
 2. 0,5 - 1 l handelsproduct/ha op basis van 480 g/l ethefon of Terpal 1,5 l tot 2 l/ha
  stadium “laatste blad” tegen aarknikken

Medax Max, Percival en Prodax tijdens het oprichten gevolgd door Medax Max, Percival of Prodax in het stadium “laatste blad”:

 1. 0,5 - 0,75 kg/ha Medax Max, Percival of Prodax in functie van het risico op legeren
  stadium “eerste knoop” als halmversteviging
 2. 0,5 kg - 0,75 kg/ha Medax Max, Percival of Prodax in functie van het risico op legeren
  stadium “voorlaatste blad - laatste blad” als halmversteviging en tegen aarknikken

Toepassingsvoorwaarden:

 • temperatuur boven de 5°C
 • toepasbaar op betrokken en minder zonnige dagen
 • kan met de meeste herbiciden gemengd worden
b. Prohexadione
HandelsproductDosis
Fabulis OD en Yawlprohexadione-calcium 50 g/l

Advies toelatingshouder:    

 1. Fabulis OD of Yawl 1,2 l/ha
  stadium “eerste knoop-tweede knoop”
 2. 0,8 - 1 l/ha handelsproduct op basis van 480 g/l ethefon
  stadium “laatste blad”

Toepassingsvoorwaarden:

 • temperatuur vanaf 5°C
 • toepasbaar op betrokken en bewolkte dagen
c. Prohexadione + mepiquatchloride
HandelsproductDosis
Medax Topprohexadione 50 g/l + mepiquatchloride 300 g/l

Advies toelatingshouder:

Medax Top tijdens het oprichten gevolgd door een halmversteviger op basis van ethefon in het stadium “laatste blad”:

 1. Medax Top 0,8 l tot 1,2 l/ha
  bij voorkeur in het stadium “eerste knoop” (als halmversteviging)
 2. 0,5 l - 1 l/ha handelsproduct op basis van 480 g/l ethefon of Terpal 1,5 l tot 2 l/ha
  stadium “laatste blad” (tegen aarknikken)

Medax Top tijdens het oprichten gevolgd door Medax Max, Percival of Prodax in het stadium “laatste blad”:

 1. Medax Top 0,8 l tot 1,2 l/ha
  bij voorkeur in het stadium “eerste knoop” (als halmversteviging)
 2. Medax Max, Percival of Prodax 0,5 kg - 0,75 kg/ha in functie van het risico op legeren
  stadium “voorlaatste blad - laatste blad” (als halmversteviging en tegen aarknikken)

Toepassingsvoorwaarden:

 • temperatuur vanaf 5°C
 • de werking is niet afhankelijk van de lichtintensiteit.
d. Trinexapac-ethyl
HandelsproductDosis
Moddustrinexapac-ethyl 250 g/l (formulering EC)
Moddus Evotrinexapac-ethyl 250 g/l (formulering DC)


Advies toelatingshouder:    

Moddus/Moddus Evo tijdens het oprichten gevolgd door een halmversteviger op basis van ethefon in het stadium “laatste blad"

 1. Moddus 0,5 l/ha of Moddus Evo 0,4 l/ha
  stadium “eerste knoop” tot “tweede knoop”, bij voorkeur in het stadium “eerste knoop”
 2. 0,5 l/ha handelsproduct op basis van 480 g/l ethefon
  stadium “laatste blad”

Toepassingsvoorwaarden:

 • de behandeling dient uitgevoerd te worden bij goed weer en open hemel, dus voldoende lichtintensiteit.
 • het product kan met de meeste herbiciden gemengd worden

A tot Z