Luzerne: Teelthandleiding

Naar aanleiding van het Demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” werd een teeltfiche voor luzerne opgesteld.

Deze fiche vormt een handleiding voor de teelt van luzerne. Er wordt stil gestaan bij teelttechnische handelingen zoals zaaien en oogsten, maar bijvoorbeeld ook de voederwaarde van dit gewas.

Download via onderstaande link de teelthandleiding.

Teeltfiche_Luzerne.pdf615,1 Kb(pdf)

A tot Z