Nieuws

Toestand wintertarwe 24-25 april 2017

Oogvlekkenziekte komt nog steeds weinig voor. De witziekte bleef vrij stabiel afgelopen week en kende geen algemene uitbreiding. Septoria is overal aanwezig en breidde de voorbije week gemiddeld lichtjes uit. Gele roest is zeker niet algemeen aanwezig maar lokaal of per perceel kan dit anders zijn, er werd ook een uitbreiding waargenomen. Haardvorming van gele roest kan optreden bij de ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 17-19 april 2017

Oogvlekkenziekte komt weinig voor en vormt niet onmiddellijk een probleem. Meeldauw en septoria zijn aanwezig, maar in eerder beperkte mate; op verder ontwikkelde percelen moet de aantastingsgraad vanaf nu goed opgevolgd worden. Algemene sterke druk van gele roest is er zeker niet, doch dit kan lokaal of per perceel anders zijn. Haardvorming van gele roest kan optreden bij de (zeer) ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 10-11 april 2017

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte nagenoeg niet voor. Meeldauw en bladvlekkenziekte zijn wel aanwezig en worden best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt gele roest op de opgevolgde percelen niet of nauwelijks waargenomen. Bruine roest werd in beperkte mate waargenomen. Percelen waar bruine roest ... Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Stand van het gewas en sclerotinia

20170405_132514

Gezien het mooie weer van de afgelopen dagen, is het koolzaad sterk gegroeid. Op de meeste percelen bevindt het gewas zich in het stadium F, waarbij de eerste bloemen open gaan. Vanaf de bloei dient men attent te zijn voor de koolzaadsnuitkevers en sclerotinia. Deze week was de druk van de kevers heel beperkt. Slechts op  twee percelen hebben we ... Lees meer »