Nieuws

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2018

In 2018 werd door Inagro te Stalhille (lichte polder) en Schore (kustpolder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen. Wegens de aantasting van sclerotinia in de rassenproef te Stalhille, werden de opbrengstresultaten niet opgenomen in het verslag. Het gemiddelde opbrengstcijfer over de verschillende rassen heen bedraagt net geen 5 ton/ha (bij 9% vocht) In dit artikel worden de resultaten van ... Lees meer »

Zaaizaadbehandeling wintergranen

Argento, Gaucho Duo en Nuprid 600 FS zijn toegelaten voor de behandeling van zaaizaden van wintergerst, wintertarwe, wintertriticale, winterrogge, winterhaver en spelt. Behandelde zaden mogen nog uitgezaaid worden tot 19 december 2018 doch enkel in Vlaanderen (niet in Wallonië). Lees meer Lees meer »