Nieuws

Koolzaadbericht 5: Vochtgehalte en oogst

Net zoals bij de  andere akkerbouwteelten valt de oogst van koolzaad dit jaar ook vroeger. Op dinsdag 4 juli  bezochten we verschillende percelen in West-Vlaanderen om het vochtgehalte te bepalen. Klik hier voor het volledige bericht. Lees meer »

Toestand wintertarwe 12-13 juni 2017

Er werden deze week bij een groter aantal waarnemingsveldjes bladluizen teruggevonden en ook het gemiddeld aantal bladluizen per halm nam toe. De bezetting door bladluizen verschilt sterk van perceel tot perceel en moet op perceelsniveau zeker opgevolgd worden. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 5-7 juni 2017

Witziekte wordt ongeveer in dezelfde mate waargenomen als vorige week maar verspreidde de voorbije week verder naar de bovenste bladlagen. Septoria breidde opnieuw verder uit en komt ook steeds meer voor op de bovenste bladlagen. Gele roest breidde uit. Bruine roest breidde de voorbije week ook verder uit. Globaal blijft het aantal bladluizen beneden de schadedrempel in wintertarwe. Lees meer. Lees meer »