Nieuws

Bladluizen in wintergranen – Toestand 15-16 oktober 2018: reeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

Het extreem warme weer en de maïs die uitzonderlijk vroeg geoogst werd en regionaal nog bezig is, vertaalt zich in een sterke bladluisdruk. Voor de wintergranen die niet beschermd zijn tegen bladluizen is het absoluut noodzakelijk alle percelen te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. De aantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden zeer snel toenemen. ... Lees meer »

Rassenproeven bio wintergranen 2018

Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. Dit jaar legden we op dezelfde locatie ook rassen wintergerst en -tarwe aan. Vooral het droge einde van de teelt markeerde deze proef. Lees meer. Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2018

Het niveau van eileg dit najaar impliceert dat er een risico is op aantasting door de smalle graanvlieg. Velden en regio’s die in het verleden dikwijls een aantasting door smalle graanvlieg kenden lopen het komende seizoen een risico. Lees meer. Lees meer »

Rasfiches wintergranen – NIEUW

Van de rassen wintergerst en wintertarwe die de afgelopen jaren opgenomen werden in het LCG-rassenonderzoek, werden rasfiches opgemaakt op basis van de LCG-rassenproeven. Per ras worden ondermeer de resultaten weergegeven over de graanopbrengsten en dit per jaar, per regio en per locatie. Tevens worden de resultaten weergegeven over het hectolitergewicht, duizendzadengewicht, vochtgehalte bij oogst, strolengte, legergevoeligheid, halmbreuk (bij wintergerst), vroegheid ... Lees meer »