Nieuws

Bladluizen in wintergranen – Toestand 16-17 oktober 2017: hoge tot zeer hoge aantastingsgraad van bladluizen

bladluis

Op de opgevolgde wintergranen (wintergerst en wintertarwe) bleek op 4 van de 6 percelen een hoge tot zeer hoge bezettingsgraad van bladluizen voor te komen, nl.: van 24,2% (wintertarwe pas in het 1 bladstadium) tot maar liefst 51,9% (wintergerst in het 2 bladstadium) en 54% (wintergerst in het 2 bladstadium). Hieruit blijkt dat ook reeds in het stadium 1e blad ... Lees meer »

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2017

smallegraanvliegc

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er ... Lees meer »