Nieuws

Toestand wintertarwe 12-13 juni 2017

Er werden deze week bij een groter aantal waarnemingsveldjes bladluizen teruggevonden en ook het gemiddeld aantal bladluizen per halm nam toe. De bezetting door bladluizen verschilt sterk van perceel tot perceel en moet op perceelsniveau zeker opgevolgd worden. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 5-7 juni 2017

Witziekte wordt ongeveer in dezelfde mate waargenomen als vorige week maar verspreidde de voorbije week verder naar de bovenste bladlagen. Septoria breidde opnieuw verder uit en komt ook steeds meer voor op de bovenste bladlagen. Gele roest breidde uit. Bruine roest breidde de voorbije week ook verder uit. Globaal blijft het aantal bladluizen beneden de schadedrempel in wintertarwe. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 15-16 mei 2017 + Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden

Witziekte komt meer voor in vergelijking met vorige week en wordt in beperkte mate ook op de voorlaatste bladlaag waargenomen. Septoria is alom aanwezig en komt frequent maar in verschillende mate voor, soms tot op de voorlaatste bladlaag; gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden. Er werd terug een uitbreiding van de gele roest waargenomen, op bepaalde percelen en gevoelige rassen ... Lees meer »