Nieuws

Toestand wintertarwe 16-17 april 2018

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte in het algemeen weinig voor. Bladvlekkenziekte is aanwezig en wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Meeldauw, gele roest en bruine roest werden nauwelijks waargenomen. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

bloei_koolzaad

Tijdens de recentste waarnemingen zag Inagro dat de warme weersomstandigheden veel invloed hebben op verschillende koolzaadpercelen. Enerzijds is er een sterke groei, waardoor de gemiddelde gewasstadium D2 is. Al is er sterke variatie tussen de percelen en zelfs binnen eenzelfde perceel, dit afhankelijk van de zaaidatum, regenval, vorstschade en aanwezigheid van duiven. Daarnaast zorgt de temperatuur voor toenemende aanwezigheid van ... Lees meer »

Ziektebestrijding wintertarwe

Bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe. Ziektebestrijdingsmodellen. Lees meer. Lees meer »