Nieuws

Altergrain: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen

Hogeschool Gent en partners PIBO Tongeren, Inagro en LCG, rondden in 2018 het project “Altergrain” af: Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen. Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeerde een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet werd op de veld- ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 19-20 november 2018: aantastingen licht afgenomen

De aantastingen namen afgelopen week globaal slechts licht af. De koudere nachten en dagen zijn inderdaad gunstig geweest voor een stabilisatie tot lichte afname. Dit najaar eindigen we op een gemiddeld hoog aantastingsniveau. Voor de wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen het dwergvergelingsvirus/bladluizen blijft het nog steeds noodzakelijk een controle uit te voeren op de aanwezigheid van bladluizen. Zeker ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 12-14 november 2018: aantastingen stabiliseren op een hoog niveau!

De bladluisaantastingen bleken afgelopen week af te nemen in de wintergerst en bleven doorgaans op eenzelfde niveau in wintertarwe. Dit najaar is dit echter een gemiddeld hoog aantastingsniveau. De aangekondigde koude kan een verdere stabilisatie enkel ten goede komen. De bladluisdruk is zoals steeds sterk perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 5-7 november 2018: nog steeds belangrijke tot zeer hoge aantastingen!

De bladluisaantastingen namen deze week licht toe in de wintergerst en bleven gemiddeld ongeveer gelijk in de wintertarwe. Dit betekent dat de hoge bladluisdruk blijft aanhouden. De situatie is zoals steeds perceelsafhankelijk. Ook op perceelsniveau kan de bladluisdruk sterk verschillen tussen tellingen aan de rand van het perceel (grenzend aan graskant, maïsstoppel, waardplanten, …: met wellicht hogere bladluisdruk) of midden ... Lees meer »