Nieuws

Stikstofbemesting wintergranen 2017

De voorjaarsstatistieken van de N-indexonderzoeken in de granen, uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst, zijn dit jaar sterk verschillend met vorig jaar. Afhankelijk van de voorteelt ligt de actuele N-reserve dit jaar 10 tot meer dan 50 kg N/ha hoger dan het afgelopen jaar. Hierdoor liggen de bemestingsadviezen gemiddeld op een merkelijk lager niveau. Door het geringe neerslagoverschot afgelopen winterperiode is ... Lees meer »

koolzaadbericht 2: Stand van het gewas en bemesting in het voorjaar

20170215_140408_V2(1)

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Zo monitoren we onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet. We plaatsen de vangbakken al tijdens de eerste waarneming op 15 februari 2017. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de bemesting in het voorjaar. Klik hier voor het volledige bericht. Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 21-23 november 2016: gewascontrole blijft nog steeds noodzakelijk!

De plaatselijk nog steeds hoge bezettingsgraad, de aanhoudende aanwezigheid  van de bladluizen en de toenames in bepaalde regio’s (oa. de provincies Limburg en Vlaams-Brabant) alsook in bepaalde percelen in de andere provincies/regio’s betekenen dat het noodzakelijk is om de bladluisdruk op perceelsniveau nog verder op te volgen en te evalueren! Lees meer. Lees meer »