Voordelen

Enkel voor de granen wordt de mogelijkheid geboden een lidmaatschap aan te gaan

Voordelen van het lidmaatschap granen

LCG-Graanberichten

LCG-Graanberichten

Op geregelde tijdstippen ontvangen de leden het infoblad ‘LCG-Graanberichten’. Dit blad brengt actuele info omtrent rassen, bemesting, gewas­bescherming en teelttechniek.

Tevens toont dit infoblad wekelijks de evolutie van de insectendruk (najaar, lente en zomer) en ziektedruk (lente) in wintergranen.

Tenslotte wordt vóór de zaai van de wintertarwe, de toestand van de eileg van de smalle graanvlieg in risicogebieden medegedeeld.

De LCG-Graanberichten worden verstuurd per E-mail of per post en zijn eveneens raadpleegbaar op de LCG-website.

LCG-lijsten erkende gewasbeschermingsmiddelen in granen

LCG-lijsten erkende gewasbeschermingsmiddelen in granen

LCG-leden hebben via de LCG-website toegang tot de actuele lijsten van de erkende gewas­beschermingsmiddelen in alle granen (worden periodiek bijgewerkt).

LCG-gids Ziekten, plagen en nuttige insecten in tarwe en gerst

LCG-gids Ziekten, plagen en nuttige insecten in tarwe en gerst

In deze gids worden de meest voorkomende plagen, ziekten en nuttige insecten in tarwe en gerst kort beschreven en geïllustreerd. Deze gids kan geraadpleegd worden op de LCG-website.

Het LCG nodigt uit en informeert

Het LCG nodigt uit en informeert

Het LCG organiseert diverse proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen (voor- en najaar) over gans Vlaanderen, waarop de leden persoonlijk uitgenodigd worden.

Vanaf het najaar verschijnt de publicatie ‘Granen’ op de LCG-website met de resultaten van alle graanproeven in Vlaanderen, aangevuld met richtlijnen voor de praktijk. 

Persoonlijke login tot de LCG-website

Persoonlijke login tot de LCG-website

LCG-leden krijgen via een persoonlijke login toegang tot onder meer rasseninfo, teelttechniek, waarschuwingsmodellen,  de LCG-Graanberichten, de actuele LCG-lijsten van de erkende gewasbeschermingsmiddelen in alle granen en de LCG-publicaties ‘Granen’.

LCG-service Granen

LCG-service Granen

 • Waarschuwingsmodellen
  Epipre-adviessysteem ziekten en bladluizen in wintertarwe (Bodemkundige Dienst van België)
  Het eerste advies is gratis voor LCG-leden.
  Voor meer info: LCG-website of Bodemkundige Dienst van België (tel. 016/31 09 22, Wendy Odeurs)
  Perceelsspecifiek voorspellingsmodel om de graad van aarfusariumaantasting en het   DON-gehalte in wintertarwe te voorspellen
  Voor meer info: LCG-website
 • Analyses op bakkwaliteit (eiwit en Zeleny) en Fusarium mycotoxinen (DON)
  LCG-leden genieten van zeer democratische prijzen. Voor meer info: LCG-website of LCG (tel. 051/27 32 35, Jonas Claeys)