Home - Word LCG-lid granen - Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven granen

LCG-Graanberichten

LCG-Graanberichten

Op geregelde tijdstippen wordt de nieuwsbrief ‘LCG-Graanberichten’ verspreid met:
– vóór de zaai van de wintertarwe, de toestand van de eileg van de smalle graanvlieg in risicogebieden
in het najaar vanaf de opkomst van de wintergranen wekelijks de evolutie van de bladluisdruk, indien nodig ook in het daaropvolgende voorjaar
– de toestand van de stikstofbodemvoorraad in het voorjaar en stikstofbemestingsadviezen in wintertarwe
vanaf het voorjaar wekelijks de evolutie van de ziektedruk in wintertarwe en naar de zomer toe ook wekelijks de evolutie van de insectendruk (onder andere bladluizen, …)
– na de oogst de resultaten van het rassenonderzoek wintergerst, wintertarwe en triticale in Vlaanderen

De wekelijkse evolutie van de ziekte- en insectendruk die via de LCG-Graanberichten wordt verspreid, is gebaseerd op waarnemingen uitgevoerd door de LCG-partners op een netwerk van waarnemingsvelden verspreid over Vlaanderen.

LCG-Voorlichtingsmomenten

LCG-Voorlichtingsmomenten

Het LCG organiseert diverse proefveldbezoeken en voorlichtingsvergaderingen (voor- en najaar) over gans Vlaanderen. De uitnodigingen worden verspreid via de nieuwsbrief van het LCG.