Home - Nieuws - Wintergranen: hogere stikstofadviezen door gemiddeld lagere stikstofreserves

Wintergranen: hogere stikstofadviezen door gemiddeld lagere stikstofreserves

Het neerslagoverschot vanaf half januari heeft een belangrijke impact gehad op de stikstofreserves in de tarwepercelen. De stikstofbemestingsadviezen in de granen liggen dit jaar dan ook op een hoger niveau. Lees meer.