Home - Vlas

Vlas

 • Rassen
 • Gewasbescherming
 • Teelttechniek
 • Groei-evolutie
 • Info
Het doel van het rassenonderzoek bestaat erin het rassenassortiment te verbeteren en meteen de rendabiliteit van de vlasteelt en van de vlasvezelbereiding. Tevens wordt een zo volledig mogelijke beschrijving van de rassen beoogd. Deze beschrijving dient de vlasteler te leiden naar een optimale rassenkeuze en teelttechniek.

Het rassenonderzoek uitgevoerd door Inagro bestaat in 2016 uit 2 vergelijkende rassenproeven uitgevoerd in samenwerking met het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) en Arvalis. Deze rassenproeven lagen aan in Veurne (Houtem) en Rutten (Limburg).

De rassenproeven vezelvlas aangelegd in België kaderen binnen een netwerk van vlasproeven aangelegd in Frankrijk en België. Identieke rassenproeven worden aangelegd op verschillende locaties in Frankrijk en België. Na de oogst worden de resultaten van deze proeven gezamenlijk verwerkt.

In 2016 zijn volgende rassen opgenomen in de proeven:

Ras Jaar van opname in de rassenlijst (1) Kweker Mandataris
Alizee  EU (2003)  SCA  Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr
Amina B (2006) Groupe Limagrain, Rilland, NL  N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke
WPB Anette EU (2016) Wiersum Plantbreeding B.V., NL Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Aramis EU (2011) SCA  Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr
Aretha EU (2008) Groupe Limagrain, Rilland, NL  N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke
Avian EU (2013) Wiersum Plantbreeding B.V., NL Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Axelle EU (2014) Wiersum Plantbreeding B.V., NL Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Bolchoï  EU (2014)  SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr
Calista EU (2009) Groupe Limagrin, Rilland, NL N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke
Christine  EU (2013)  Wiersum Plantbreeding B.V., NL  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Damara  EU (2011)  Groupe Limagrain, Rilland, NL  N.V. Braet, Ooigem-wielsbeke
Eden  EU (2009)  SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr
Evea  EU (2010)  GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr
Filea  EU (2012)  GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr
Lisette  B (2011)  Wiersum Plantbreeding B.V., NL  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Melina B (2003) Groupe Limagrain, Rilland, NL N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke
Nathalie  EU (2013)  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Noemie  EU (2011)  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL  Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL
Novea EU (2014)  GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr
Vesta EU (2007) Groupe Limagrain, Rilland, NL N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke
Vivea  EU (2014)  GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr

(1)  Opname in de rassenlijst:
B      =      ras van de Belgische rassenlijst
EU    =      ras van de Europese rassenlijst.

Jaarlijks worden door Inagro verschillende gewasbeschermingsproeven aangelegd. Afhankelijk van jaar tot jaar komen volgende onderwerpen aan bod in deze proeven:

 • ziektebestrijding
 • onkruidbestrijding
 • insectenbestrijding
 • groeiregulatie

Een overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen in vlas vindt u hier.

Ook proeven rond teelttechniek worden mee opgenomen in de proefveldwerking van Inagro.

In 2012  en 2013 lag een proef aan rond zaaidichtheden, waarin 2 rassen (Damara en Melina) en vier zaaidichtheden met elkaar werden vergeleken.

Proef zaaidichtheid vlas

De groei-evolutie van het vlas kan worden opgevolgd aan de hand van gecorrigeerde temperatuursommen.

Enkele groeistadia van het vlas (opkomst, bloei, rijpheid vezels) kunnen gecorreleerd worden met de gecorrigeerde temperatuursommen berekend vanaf de zaai:

 • 50°C: opkomst vlas
 • 550°C: bloei vlas
 • 900-1000°C: vezelrijpheid

Vanaf 950°C neemt de vezelrijkheid niet meer toe. De oogst van het vlas vindt dus het beste plaats tussen 950°C en 1050°C vanaf de zaai.

 

Voor meer info omtrent het vlasonderzoek, contacteer:

Lies Willaert
Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
tel. 051/27 32 40
fax. 051/24 00 20
email: lies.willaert@inagro.be