Home - Vlaamse Veerkracht: Naar een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Vlaamse Veerkracht: Naar een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

​Het globale doel van dit project is de land- en tuinbouw in Vlaanderen wapenen tegen het veranderende klimaat. Door een slimme combinatie van teeltkeuze en –teelttechniek worden de bedrijven klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan extremen zoals droogte, hitte, vorst,… zodat de toekomst van de land- en tuinbouw gegarandeerd blijft in ons snel evoluerend klimaat. We aligneren in dit project de productiemethoden van de plantaardige Land- en Tuinbouw met de ambities van de Blue deal en realiseren een blijvende verandering bij de bedrijven. We gebruiken hiervoor de hefbomen die in het relanceplan Vlaamse Veerkracht worden voorgesteld en borgen de kennis en expertise van dit project in de Vlaamse praktijkcentra, wat een blijvende impact garandeert in de sector na afloop van het project. Landbouw kan een deel van de oplossing zijn van klimaateffecten indien we inzetten op kennisopbouw en kennistransfer naar onze bedrijven.

We werken aan vijf concrete doelstellingen om de Vlaamse Land- en tuinbouw klimaatbestendig en minder droogteafhankelijk te maken:

 1. Diepgaande en datagedreven evaluatie van rassen zal telers helpen om hun bestaande teelten ‘future proof’ te maken.
 2. De introductie van nieuwe teelten na grondige validatie van hun potentieel.
 3. Intensieve teeltsystemen bieden enorme kansen voor verhoogde circulariteit en vermindering van grondstoffengebruik.
 4. Goed bodembeheer gericht op vochthoudende bodembewerking en drainage en geoptimaliseerde irrigatie leiden tot meer duurzame teelten.
 5. De geïntegreerde beheersing van klimaatgerelateerde plagen zal de Vlaamse gewassen beschermen onder klimaatstress.

Timing: 1 juli 2021 – 31 december 2023

Financiering: Vlaamse overheid

Partners: 

 • KBIVB – Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van Biet
 • LCV – Landbouwcentrum voor de Voedergewassen
 • PCA – Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
 • PCFruit – Proefcentrum Fruitteelt 
 • PCG – Provinciaal Proefcentrum voor groenteteelt
 • PCH – Proefcentrum Hoogstraten
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • PSKW – Proefstation voor de groenteteelt
 • VCBT – Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • PCS – Proefcentrum voor sierteelt
 • LCG – Landbouwcentrum Granen Vlaanderen