Home - Nieuws - Update bladluizen in wintergranen: toestand begin december 2020

Update bladluizen in wintergranen: toestand begin december 2020

Op het LCG-waarnemingsnetwerk werden deze week nog enkele bladluistellingen uitgevoerd tussen 30 november en 2 december, met andere woorden na de nachtvorst van 29 op 30 november.

Vastgesteld werd dat er zelfs bij zaai eerste week november op enkele percelen onbehandelde wintertarwe (pas in het gewasstadium eerste blad) nog steeds bladluizen voorkomen!

Wat blijkt uit deze recentste bladluiswaarnemingen enerzijds, de hogere virulentiegraad van de bladluizen dit najaar én de onzekerheid over de komende winter (strenge of zachte winter) anderzijds, is het aan te raden om de wintergranen (zeker ook de zaai eerste week november) te controleren op de aanwezigheid van bladluizen vooral in het geval de temperatuur terug zou toenemen. En om op veilig te spelen een insecticidebehandeling te voorzien indien er bladluizen worden waargenomen. Dit geldt zowel voor onbehandelde percelen, maar ook voor reeds behandelde percelen die niet meer beschermd zijn. Trouwens, de toegelaten middelen zijn niet systemisch en bieden geen bescherming aan de nieuwe blaadjes gevormd na de behandeling. Zelfs percelen die nu net aan het bovenkomen zijn kunnen reeds bladluizen vertonen. Wees zeer alert indien de temperatuur terug zou stijgen, want de bladluisactiviteit kan dan terug toenemen.  Lees meer.