Home - Nieuws - Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug, oranje tarwegalmug 21-23 mei 2018; aarbehandeling in wintertarwe

Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug, oranje tarwegalmug 21-23 mei 2018; aarbehandeling in wintertarwe

Witziekte wordt opnieuw weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria blijft aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Gele roest breidde de voorbije week nog verder uit. Gele roest moet nog steeds goed worden opgevolgd. Bruine roest is opnieuw verder toegenomen. Gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden vanaf het verschijnen van het laatste blad. Er werden weinig bladluizen waargenomen deze week. Graanhaantje: lichte toename larven, druk beperkt. Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: eileg sporadisch tot zeer sporadisch. Oranje tarwegalmug: dringend opvolgen in het veld bij tarwe die zich nu in het stadium begin aarvorming bevindt. Lees meer.