Home - Nieuws - Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden14-15 mei 2018

Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden14-15 mei 2018

Witziekte wordt nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is net als vorige week veel aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Deze week nam de gele roest verder toe, zowel in de kustpolder als in het binnenland. In de kustpolder is er zelfs een sterke toename! Vooral gevoelige rassen én vooral in de kustpolder maar ook in het binnenland moet de gele roest van zeer nabij opgevolgd worden in het veld om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Bij verschillende percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk. Bruine roest is toegenomen in vergelijking met vorige week. Gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden vanaf het verschijnen van het laatste blad! Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: eileg opvolgen op risicopercelen. Lees meer.