Home - Nieuws - Toestand wintertarwe, graanhaantje, tarwestengelgalmug en oranje tarwegalmug 28-29 mei 2018

Toestand wintertarwe, graanhaantje, tarwestengelgalmug en oranje tarwegalmug 28-29 mei 2018

Er werd een lichte toename van meeldauw waargenomen maar meestal is de aantasting beperkt. Bladseptoria blijft aanwezig. Deze week werd opnieuw veel gele roest waargenomen en breidde deze nog steeds verder uit. In de kustpolder is er trouwens een zeer zware druk! Vooral gevoelige rassen én vooral in de kustpolder maar ook in het binnenland moet de gele roest zeer regelmatig opgevolgd worden in het veld om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Bruine roest nam deze week sterk toe. Er werden weinig bladluizen waargenomen deze week. Graanhaantje: piek larven voorbij in wintertarwe; in zomertarwe voorlopig beperkt, piek larven nog niet bereikt. Tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden: eileg blijft sporadisch tot zeer sporadisch. Oranje tarwegalmug opvolgen in het veld. Lees meer.