Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 8-9 juni 2015

Toestand wintertarwe 8-9 juni 2015

Bladluizen en graanhaantje zijn doorgaans in beperkte mate aanwezig waardoor een insecticidebehandeling doorgaans niet onmiddellijk nodig is. Toch zijn er percelen waar de populaties duidelijk uitbreiden. Evaluatie op perceelsniveau is zeker aangewezen. Lees meer.