Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 8-9 april 2019

Toestand wintertarwe 8-9 april 2019

Ontwikkelingsstadium

Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 30: begin oprichting.

Ziektedruk

  • Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor en vormt geen probleem.
  • Bladseptoria is talrijk aanwezig. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen.
  • Meeldauw wordt voorlopig weinig waargenomen.
  • Gele roest is al vroeg in het seizoen op verschillende percelen aanwezig en in uitzonderlijke gevallen is een behandeling al noodzakelijk. Dit moet goed opgevolgd worden, zeker bij gevoelige rassen!
  • Bruine roest werd nog niet waargenomen

Voor bladseptoria en gele roest is verdere opvolging nodig.

Lees hier het volledige bericht