Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 22-23 april

Toestand wintertarwe 22-23 april

Ontwikkelingsstadium
Het grootste deel van de wintertarwepercelen bevindt zich in stadium 32: Tweede knoop.
Ziektedruk
  • Oogvlekkenziekte komt bijna niet voor
  • Bladseptoria is talrijk aanwezig en breidt uit. Echter, gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen.
  • Meeldauw neemt langzaam toe, maar aantasting is beperkt.
  • Gele roest is talrijk aanwezig en breidt sterk uit. Bij gevoelige rassen goed op te volgen en indien nodig behandelen!
  • Bruine roest werd voor eerste keer waargenomen, maar zeer beperkt.

Voor bladseptoria en gele roest is verdere opvolging nodig.
Een behandeling tegen gele roest kan al noodzakelijk zijn.

Raadpleeg de erkende gewasbeschermingsproducten tegen gele roest in wintertarwe:

Inagro gewasbeschermings APP

-> lees het volledige graanbericht 

Raadpleeg de rasfiches voor de gevoeligheid voor gele roest per ras