Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 16-17 april 2018

Toestand wintertarwe 16-17 april 2018

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte in het algemeen weinig voor. Bladvlekkenziekte is aanwezig en wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Meeldauw, gele roest en bruine roest werden nauwelijks waargenomen. Lees meer.