Home - Nieuws - Toestand wintertarwe 15-16 juni 2015

Toestand wintertarwe 15-16 juni 2015

De bladluisdruk blijft doorgaans stabiel tot licht stijgend, doch doorgaans eerder beperkt. Bij het uitvoeren van waarnemingen dient dit op perceelsniveau te gebeuren. Er kunnen immers grote verschillen optreden naargelang het perceel. Ook het graanhaantje is doorgaans eerder beperkt aanwezig. Ook het graanhaantje wordt best opgevolgd perceel per perceel (er kunnen immers grote verschillen optreden tussen percelen onderling!), zeker gezien het bevorderlijke weer voor de vluchten en eileg van het graanhaantje (o.a. mooi weer, …). Lees meer.