Home - Nieuws - Toestand wintergranen 6-7 juni 2022

Toestand wintergranen 6-7 juni 2022

De grote meerderheid van de wintertarwe bevindt zich momenteel in het stadium “halverwege bloei” tot “einde bloei”.

Bruine roest breidde de voorbije week op verschillende locaties nog verder uit. Indien nog geen aarbehandeling werd toegediend wordt dit best opgevolgd.

De tarwe is nog gevoelig voor schade door bladluizen tot het stadium “vroeg melkrijp”. Momenteel worden er echter zeer weinig bladluizen waargenomen in de tarwe zodat een algemene behandeling hiervoor niet nodig is.