Home - Nieuws - Toestand wintergranen 4-5 mei 2020

Toestand wintergranen 4-5 mei 2020

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas.

De meerderheid bevindt zich in stadium ‘derde knoop’ (28%) en ‘punten laatste blad’ (34%).  De overige percelen 32% hebben ‘derde knoop’ nog niet bereikt.
Indien een behandeling (T1) nodig is, kan deze op de meerderheid van de percelen in de loop van deze week uitgevoerd worden. Voor minder ver ontwikkelde percelen kan op basis van de aanwezige ziektedruk op het veld en rasgevoeligheid een behandeling in een vroeger gewasstadium nodig zijn.

Voor het toedienen van de derde stikstoffractie onder vaste vorm kan men met de huidige weersvoorspellingen reeds starten, onder normale groeiomstandigheden gebeurt dit in het groeistadium ‘laatste blad’. Op 6% van de percelen in het waarnemingsnetwerk heeft dit stadium ondertussen bereikt. Het toepassingstijdstip moet tevens bekeken worden in functie van vorige toepassingen, de voorspelde regenval, de gewasstand en de stikstofvorm (vast of vloeibaar).

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op volgende kaart. Klik op deze kaart voor meer info.

Gele roest breidde afgelopen week verder uit. Op verschillende waarnemingspercelen werd de behandelingsdrempel bereikt. Controleer uw percelen met gevoelige rassen.

Hou bij eventuele behandeling rekening met de toepassingstermijnen voor producten op basis van  chloorthalonil (20 mei 2020, lees meer) en epoxiconazool (31 oktober 2020; lees meer)

Klik hier voor het volledige bericht