Home - Nieuws - Toestand wintergranen 30-31 mei 2022

Toestand wintergranen 30-31 mei 2022

Bij alle waarnemingspercelen is de aar deze week volledig verschenen. De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich in tussen het stadium “begin boei” en “bloei voltooid”.

Gele roest bleef de afgelopen week nagenoeg in dezelfde mate aanwezig en breidde bij de meeste percelen niet verder uit.

Bruine roest werd waargenomen bij ongeveer 40% van de percelen. Waar vorige week reeds bruine roest werd teruggevonden breidde deze de voorbije week in de meeste gevallen sterk uit. Dit moet dus goed worden opgevolgd!

Bladseptoria aanwezig maar bij de meeste percelen blijft de aantasting voorlopig beperkt.

Witziekte breidde opnieuw weinig uit en blijft vooral onderaan in het gewas aanwezig.

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op volgende kaart (klik op de kaart voor meer info):

De meeste wintertarwe bevindt zich in het meest gevoelige stadium voor schade door bladluizen. Op een enkel perceel na is de bladluizendruk in de tarwe momenteel echter zeer beperkt.

Algemene schadedrempels waarbij een bladluisbestrijding rendabel is (percentages halmen bezet met bladluizen):
– begin aarstadium: ± 30%
– aren 100% uit + stadium bloei: 20 tot 25%
– begin waterrijpstadium: 30 tot 35%
– begin deegrijpstadium: meer dan 35%

Klik hier voor het volledige bericht