Home - Nieuws - Toestand wintergranen 27-28 april 2020

Toestand wintergranen 27-28 april 2020

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas.

De meerderheid bevindt zich in stadium ‘eerste knoop’ (34%) en ‘tweede knoop’ (43%). 12% heeft stadium ‘derde knoop’ reeds bereikt.
Indien een bladbehandeling (T1) nodig is, wordt deze bij voorkeur uitgevoerd in het stadium ‘voorlaatste blad, punten laatste blad’. Dit gewasstadium is op de meeste percelen nog niet bereikt. Doch in functie van de aanwezige ziektedruk op het veld en rasgevoeligheid kan een behandeling in een vroeger gewasstadium nodig zijn. Voor het toedienen van de derde stikstoffractie is het nog te vroeg. Dat gebeurt idealiter in het groeistadium ‘laatste blad’. Deze toepassing moet tevens bekeken worden in functie van vorige toepassingen, de voorspelde regenval en de gewasstand.

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op volgende kaart. Klik op deze kaart voor meer info.

Gele roest: We zagen deze week voornamelijk in de kustregio verdere uitbreiding van gele roest. Controleer uw percelen met gevoelige rassen. Een vroege behandeling kan reeds noodzakelijk zijn.

Hou bij eventuele behandeling rekening met de opgebruiktermijnen voor producten op basis van  chloorthalonil (20/05/2020, lees meer) en epoxiconazool (31/10/2020; lees meer)

Klik hier voor het volledige bericht