Home - Nieuws - Toestand wintergranen 23-24 mei

Toestand wintergranen 23-24 mei

Op ongeveer 40% van de waarnemingspercelen wintertarwe is de aar nog niet volledig zichtbaar, de overige 60% van de percelen bevindt zich in het stadium ‘aar volledig verschenen’ tot ‘halverwege bloei’. 

Gele roest breidde afgelopen week opnieuw verder uit. Gevoelige rassen moeten dus nog altijd goed
worden opgevolgd.

Bruine roest werd deze week ook teruggevonden bij verschillende waarnemingspercelen. Bij de meeste
percelen was de aantasting beperkt maar bij enkele percelen werd de behandelingsdrempel reeds bereikt.

Bladseptoria blijft aanwezig maar bij de meeste percelen blijft de aantasting voorlopig beperkt. Wanneer bladvlekkenziekte voorkomt op het voorlaatste en vooral laatste blad kan een behandeling wel nodig zijn.

Witziekte breidde de voorbije week weinig uit en blijft vooral onderaan in het gewas aanwezig.

Klik op de kaart voor meer info.

Bladluizen

Vanaf het verschijnen van de aar moeten ook de bladluizen goed worden opgevolgd. Vooral in de periode tussen de stadia “alle aren uit” en “einde bloei” kunnen de bladluizen grote schade aanrichten. Voorlopig werd bij de behandelingsdrempel nog maar bij één perceel bereikt.

Algemene schadedrempels waarbij een bladluisbestrijding rendabel is (percentages halmen bezet met bladluizen):
– begin aarstadium: ± 30%
– aren 100% uit + stadium bloei: 20 tot 25%
– begin waterrijpstadium: 30 tot 35%
– begin deegrijpstadium: meer dan 35%

Klik hier voor het volledige bericht