Home - Nieuws - Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2015

Toestand eileg smalle graanvlieg najaar 2015

Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, word bepaald of er al of niet een risico bestaat in deze regio’s voor het optreden van schade veroorzaakt door de smalle graanvlieg in granen. Lees meer.