Home - Nieuws - Stikstofbemesting wintergranen 2017

Stikstofbemesting wintergranen 2017

De voorjaarsstatistieken van de N-indexonderzoeken in de granen, uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst, zijn dit jaar sterk verschillend met vorig jaar. Afhankelijk van de voorteelt ligt de actuele N-reserve dit jaar 10 tot meer dan 50 kg N/ha hoger dan het afgelopen jaar. Hierdoor liggen de bemestingsadviezen gemiddeld op een merkelijk lager niveau. Door het geringe neerslagoverschot afgelopen winterperiode is er weinig nitraat verplaatst doorheen het bodemprofiel. Op veel percelen is een lager eerste N-fractie aangewezen. Lees meer.