Home - startersgids

startersgids

Inagro heeft een startersgids voor koolzaad ontwikkeld. In deze handige gids worden alle teelttechnische activiteiten en aandachtspunten tijdens het teeltseizoen chronologisch opgelijst. De gids bevat alle nodige informatie om met koolzaad aan de slag te kunnen en is bijgevolg ideaal voor akkerbouwers zonder enige ervaring met koolzaad. Koolzaad is namelijk een ideaal gewas voor voor onze klimatologische omstandigheden. Daarnaast is koolzaad een dankbaar gewas in vruchtwisseling en arbeidsextensief. De financiële opbrengst loopt al jaren gelijk met tarwe.