Schade veroorzaakt door het graanhaantje

Schadebeeld en bestrijding

Schadebeeld

  • De glanzende blauwe kevertjes vreten langwerpige gaten in de graanbladeren.
  • De larven zitten op de bovenzijde van de graanbladeren en vreten streepsgewijs het bladmoes weg in de lengterichting van de nerven. De onderste cellaag blijft zitten waardoor er lange witte strepen in de lengterichting van het blad ontstaan, wat "venstervraat" wordt genoemd.

De impact van de schade aan het gewas is groter naarmate er minder bladoppervlak aanwezig is op het moment van het voorkomen van graanhaantjes. Vooral bij droog weer moet je waakzaam zijn in percelen met lage stengeldichteid en weinig vegetatieve ontwikkeling, daarnaast ook percelen die laat zijn gezaaid in het najaar of voorjaarszaai. Zomergranen zijn dan ook aantrekkelijker voor
graanhaantjes dan wintergranen.

Als er duidelijke schade in het gewas aanwezig is, is het meestal al te laat om de larven efficiënt te bestrijden.

Economische schadedrempel

  • Laatste blad volledig uit (stadium 39): 0,4 larven per halm
  • Aar volledig uit (stadium 59): 1,5 larven per halm 

Bestrijding

Insecticiden op basis van een pyrethroïde erkend voor de bestrijding van bladluizen zijn doeltreffend tegen graanhaantjes. Slechts enkele van deze pyrethroïden zijn erkend voor de bestrijding van het graanhaantje namelijk cypermethrin en deltamethrin. Meer info op Fytoweb of de Gewasbeschermingsapp van Inagro.

Gebruik bij de behandeling voldoende water. Vermijd overdag te behandelen, vooral wanneer het te warm en te droog is. In deze omstandigheden de behandeling ’s avonds uitvoeren of beter ’s morgens vroeg, om natuurlijke vijanden en niet schadelijke insecten te sparen.

A tot Z