Home - Nieuws - Richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar

Richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar

In de richtlijnen voor de onkruidbestrijding in wintertarwe in het voorjaar worden volgende aspecten belicht:

  • Grassenbestrijding,
  • Bestrijding van dicotyle onkruiden,
  • Bestrijding van sterk uitgestoelde grassen,
  • Distelbestrijding,
  • Bestrijding van aardappelopslag,
  • Bestrijding van cichoreiopslag,
  • Bestrijding van resistente duist in de polders,
  • Gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron.