Home - Nieuws - Rasfiches wintergranen – NIEUW

Rasfiches wintergranen – NIEUW

Van de rassen wintergerst en wintertarwe die de afgelopen jaren opgenomen werden in het LCG-rassenonderzoek, werden rasfiches opgemaakt op basis van de LCG-rassenproeven. Per ras worden ondermeer de resultaten weergegeven over de graanopbrengsten en dit per jaar, per regio en per locatie. Tevens worden de resultaten weergegeven over het hectolitergewicht, duizendzadengewicht, vochtgehalte bij oogst, strolengte, legergevoeligheid, halmbreuk (bij wintergerst), vroegheid aarvorming (bij wintertarwe), gevoeligheid voor de diverse bladziekten en gevoeligheid voor aarfusarium en mycotoxinen (bij wintertarwe).