Home - Nieuws - Proefveldbezoek koolzaad in Schore

Proefveldbezoek koolzaad in Schore

Jaarlijks stelt Inagro koolzaad op de proef met een vergelijking van verschillende rassen. Dit jaar legde het onderzoekscentrum twee rassenproeven aan in Stalhille (Jabbeke) en Schore (Middelkerke),  met telkens 15 koolzaadrassen. Op dinsdag 29 mei bezochten een twintigtal geïnteresseerde landbouwers het proefveld in Schore. Ze ontdekten er de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Daarnaast gaf Edward Pype (firma Pype Agro & Geo) uitleg over de duivenproblematiek en een nieuw vogelafweersysteem met geluiden.

Met een twintigtal telers trokken we naar onze demoplatform koolzaad in Stalhille en Schore. Daar legde Inagro rassenproeven aan met 15 koolzaadrassen. De geselecteerde rassen, de proefomstandigheden en onze aanpak op vlak van bemesting en gewasbescherming vind je terug in het proefveldboekje.

Tijdens de proef hielden we de algemene weersgegevens bij. Daaruit blijkt dat er zowel in het najaar als het voorjaar van teeltseizoen 2017-2018 meer neerslag viel dan in de voorgaande seizoenen. Er waren ook grote temperatuurschommelingen gedurende het volledige seizoen. Voornamelijk in het voorjaar noteerden we hoge uitschieters bij de maximaal gemeten temperatuur.

Wat dat betekende voor het gewas, lees je in ons proefveldboekje.

Voor meer info of met teelttechnische vragen kan je terecht bij