Home - Home

Home

Kaart bladziekten

tekst

Nieuws

Koolzaad: stand van het gewas en glanskevers

Door het groeizame weer bevindt het koolzaad op de meeste percelen zich in stadium E: de bloemstengels verlengen zich. Het mooie weer heeft eveneens invloed op de insectenpopulatie. Op het merendeel van de percelen wordt de schadedrempel niet overschreden. Enkel de percelen waar de vele duivenschade voor een slechte gewasstand zorgt en er meer dan 3 glanskevers per plant bevinden, kunnen behandeld worden. ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 13 april 2015

Op 13 april werden op enkele LCG-proefvelden en praktijkpercelen de eerste waarnemingen in verband met oogvlekkenziekte en bladseptoria in wintertarwe uitgevoerd. Oogvlekkenziekte komt niet algemeen voor maar toonde in Nieuwenhove op enkele rassen toch een behoorlijke aantasting. Septoria komt vrij algemeen voor maar wordt in deze vroege stadia nog niet behandeld. Gele roest wordt waargenomen maar in beperkte mate en ... Lees meer »

Voorspellingsmodel aarfusarium, DON, graanhaantje en bladluizen in zomer

Vanaf het seizoen 2013 kunnen landbouwers beroep doen op een voorspellingsmodel voor het inschatten van de aantasting door aarfusarium op hun perceel en de te verwachten DON-concentratie in het graan. Sinds het seizoen 2019 werd aan deze website het voorspellingsmodel voor graanhaantjes en bladluizen in de zomer aan toegevoegd. Algemene informatie model en problematiek aarfusarium, DON, graanhaantjes en bladluizen in zomer ... Lees meer »

Epipre waarschuwingsmodel ziekten en bladluizen

Wat is Epipre? EPIPRE (EPIdemieën PREventie en PREdictie) is de naam van een expertsysteem ontwikkeld door de Bodemkundige Dienst van België voor de bestrijding van ziekten en plagen op wintertarwe. Met dit adviessysteem worden de tarwetelers in België en Frankrijk geholpen om via een individuele begeleiding de gewasbescherming op het juiste tijdstip uit te voeren. Epipre adviseert de tarweteler ook om ... Lees meer »

Analyses eiwit, Zeleny en DON

Het LCG biedt de mogelijkheid om analyses te laten uitvoeren op bakkwaliteit (eiwit en Zeleny) en/of Fusarium mycotoxinen (DON). De analyses worden uitgevoerd door de laboratoria van de Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste Biowetenschappen, conform de officieel erkende analysemethoden. Info omtrent kostprijs analyses 2020, analyse en rapportereing, protocol voor staalname en verzamelpunten in Vlaanderen Lees meer »