Home - Home

Home

Kaart bladziekten

tekst

Nieuws

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2015

Gemiddeld over 4 rassenproeven in Vlaanderen scoorden volgende rassen boven het gemiddelde op het vlak van korrelopbrengst: Zzoom (hybride) (102,7%), KWS Tonic (102,0%), Smooth (hybride) (102,0%), Berline (101,8%), Rafaela (101,7%), Quadriga (101,6%), KWS Tenor (101,4%), Meridian (101,1%), Etincel (100,6%) en Unival (100,2%).  Lees meer. Lees meer »

Driftreductie in de kijker

Op 9 juni demonstreerde Inagro in Kemmel hoe drift en afspoeling  (o.a. door erosie) van gewasbeschermingsmiddelen kan vermeden worden. Aardappeldrempeltjes, bufferzones en driftreducerende technieken kwamen aan bod. Ruim 60 geïnteresseerden waren aanwezig. Waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen In de inleiding werd toegelicht hoe gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen. De belangrijkste bron is nog steeds puntvervuilingen, maar afspoeling van fytoproducten veroorzaakt ook 30% van ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 15-16 juni 2015

De bladluisdruk blijft doorgaans stabiel tot licht stijgend, doch doorgaans eerder beperkt. Bij het uitvoeren van waarnemingen dient dit op perceelsniveau te gebeuren. Er kunnen immers grote verschillen optreden naargelang het perceel. Ook het graanhaantje is doorgaans eerder beperkt aanwezig. Ook het graanhaantje wordt best opgevolgd perceel per perceel (er kunnen immers grote verschillen optreden tussen percelen onderling!), zeker gezien ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 8-9 juni 2015

Bladluizen en graanhaantje zijn doorgaans in beperkte mate aanwezig waardoor een insecticidebehandeling doorgaans niet onmiddellijk nodig is. Toch zijn er percelen waar de populaties duidelijk uitbreiden. Evaluatie op perceelsniveau is zeker aangewezen. Lees meer. Lees meer »