Home - Home

Home

Kaart bladziekten

tekst

Nieuws

Koolzaadbericht 4: Verzorg je spuittechniek bij bestrijding glanskever!

Het werk dat Praktijkpunt Landbouw dit seizoen verricht rond koolzaad is volledig toegespitst op de glanskever. Niet zonder reden, zo blijkt deze maand. Elk koolzaadperceel in de provincie Vlaams-Brabant kreeg bezoek van grote aantallen zwarte kevertjes. Op de tien waarnemingsvelden zochten we naar kevers voor maar ook na de bestrijding. Voor een aantal koolzaadtelers was dat een ontnuchtering en op late ... Lees meer »

Toestand wintergranen 12-13 april 2021

Deze week werden op 20 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. De helft van de wintertarwe bevindt zich op dit moment in het stadium ‘begin oprichten’. 1/4de van de tarwe heeft het stadium ‘eerste knoop’ al bereikt. De koude temperaturen van de laatste tijd waren niet bevorderlijk voor de ziekteontwikkeling. De locaties van de ... Lees meer »

Koolzaadbericht 3: Grote variatie koolzaadglanskever

Zowel voor als na het weekend deed Praktijkpunt Landbouw tellingen van glanskever op tien koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland. Bij drie à vier koolzaadglanskevers per plant (gemiddeld, op 25 planten!) in het knopstadium horen de alarmbellen af te gaan. Op dit moment zien we een grote variatie in de aanwezigheid van de glanskevers. Daarom is het enige juiste advies: controleer ... Lees meer »

Koolzaadbericht 2: Koolzaadglanskever reeds aanwezig.

Op tien koolzaadpercelen verspreid in de provincie Vlaams-Brabant volgt Praktijkpunt Landbouw de aantasting door glanskever op. Gele vangkommen alarmeren ons omtrent de komst van de kevers. Kort daarna gaan we over tot tellingen op plantniveau. Dat was althans het plan, en op 22 maart leek het alsof alles volgens plan zou verlopen… Eén dag later was het echter alle hens ... Lees meer »

Voorjaarstellingen bladluizen wintergranen

Er lijken nagenoeg geen luizen aanwezig te zijn. De waarnemingen gebeurden weliswaar onder minder gunstige en moeilijkere omstandigheden: koud, nat en winderig weer. Een bijkomende update onder andere weersomstandigheden wordt volgende week voorzien. Lees meer. Lees meer »

koolzaadbericht 1: Voorbereidingen waarnemingen gestart en Overzicht groeiseizoen tot nu

In de week van 22 maart start Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant met waarnemingen van de koolzaadglanskever op tien percelen van landbouwers verspreid over de provincie. In eerste instantie gebruiken we daarvoor gele vangkommen. Zodra deze plaaginsecten neergestreken zijn in de praktijkpercelen schakelen we over op tellingen van hun aantal op plantniveau. Met waarnemingen en waarschuwingen wil Praktijkpunt Landbouw een bijdrage leveren ... Lees meer »

Opname LCG-graanavonden

Op 2 en 3 maart organiseerden de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners 2 identieke graanavonden. In het totaal namen 481 geïnteresseerden deel aan de voorlichtingsavonden. Voor degenen die de presentaties nog wensen te bekijken, plaatsten we hieronder het programma en de link naar de opname. Onder het filmpje staat een tekstje met het aanvangsmoment van elke ... Lees meer »

Voorjaarstellingen bladluizen wintergranen

Vorige en deze week werden er door enkele partners van het LCG (Ugent, Inagro, PIBO) op 27 percelen wintergranen (wintertarwe en wintergerst) verspreid in Vlaanderen de eerste voorjaars bladluistellingen uitgevoerd. De bladluistellingen gebeurden op percelen onbehandeld tegen bladluizen. Hieruit bleek dat er nergens bladluizen vastgesteld werden. Lees meer. Lees meer »