Home - Home

Home

Kaart bladziekten

tekst

Nieuws

Zaaizaadbehandeling wintergranen

Argento, Gaucho Duo en Nuprid 600 FS zijn toegelaten voor de behandeling van zaaizaden van wintergerst, wintertarwe, wintertriticale, winterrogge, winterhaver en spelt. Behandelde zaden mogen nog uitgezaaid worden tot 19 december 2018 doch enkel in Vlaanderen (niet in Wallonië). Lees meer Lees meer »

Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2018

In 2017 werden 19 rassen beproefd waaronder 7 hybriden en 2 rassen welke tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus. Onder de 19 rassen zijn er 6 nieuwkomers, waarvan 3 hybriden. Lees meer. Lees meer »

Toestand wintertarwe 11-12 juni 2018

De druk van bladluizen blijft heel beperkt en wordt door de aanwezigheid van nuttigen goed gecontroleerd. Deze week werden de eerste poppen van zweefvliegen vastgesteld. De druk van het graanhaantje neemt af.  Lees meer.   Lees meer »

Toestand wintertarwe, graanhaantje, tarwestengelgalmug en oranje tarwegalmug 4 juni 2018

Witziekte werd algemeen weinig waargenomen dit jaar en dat is ook deze week zo. Bladseptoria blijft sterk aanwezig en verspreidt zich verder naar de bovenste bladlagen. Gele roest blijft ook deze week sterk aanwezig en moet nog verder opgevolgd worden. In de kustpolder blijft er een zeer zware druk. Bruine roest is opnieuw sterk toegenomen, voornamelijk op de bovenste bladlagen. ... Lees meer »

Toestand wintertarwe, graanhaantje, tarwestengelgalmug en oranje tarwegalmug 28-29 mei 2018

Er werd een lichte toename van meeldauw waargenomen maar meestal is de aantasting beperkt. Bladseptoria blijft aanwezig. Deze week werd opnieuw veel gele roest waargenomen en breidde deze nog steeds verder uit. In de kustpolder is er trouwens een zeer zware druk! Vooral gevoelige rassen én vooral in de kustpolder maar ook in het binnenland moet de gele roest zeer regelmatig ... Lees meer »

Proefveldbezoek koolzaad in Schore

Jaarlijks stelt Inagro koolzaad op de proef met een vergelijking van verschillende rassen. Dit jaar legde het onderzoekscentrum twee rassenproeven aan in Stalhille (Jabbeke) en Schore (Middelkerke),  met telkens 15 koolzaadrassen. Op dinsdag 29 mei bezochten een twintigtal geïnteresseerde landbouwers het proefveld in Schore. Ze ontdekten er de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Daarnaast gaf Edward Pype (firma Pype Agro ... Lees meer »

Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug, oranje tarwegalmug 21-23 mei 2018; aarbehandeling in wintertarwe

Witziekte wordt opnieuw weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria blijft aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Gele roest breidde de voorbije week nog verder uit. Gele roest moet nog steeds goed ... Lees meer »

Toestand wintertarwe, spelt, graanhaantje, tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden14-15 mei 2018

Witziekte wordt nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is net als vorige week veel aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten. Deze week nam de gele roest verder toe, zowel ... Lees meer »

Toestand wintertarwe, triticale, spelt en graanhaantje 7-9 mei 2018

Witziekte wordt in het algemeen nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria breidt verder uit naar de bovenste bladlagen. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Gele roest werd opnieuw veel ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 30 april-2 mei 2018

Oogvlekkenziekte komt algemeen weinig voor. Meeldauw wordt weinig waargenomen. Lokaal kan witziekte wel sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is veel aanwezig en verspreidt zich verder naar de bovenste bladeren. Wanneer het definitieve voorlaatste en voornamelijk laatste blad aangetast zijn, moet een behandeling worden overwogen. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te ... Lees meer »