Home - Home

Home

Kaart bladziekten

tekst

Nieuws

Toestand wintertarwe 23-24 april 2018

Oogvlekkenziekte vormt in het algemeen niet onmiddellijk een probleem. Meeldauw wordt in beperkte mate waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn. Bladseptoria is aanwezig en verspreidt zich naar de bovenste bladeren. Echter, gezien het jonge stadium van de wintertarwe in nogal wat percelen is het nog te vroeg om dergelijke percelen te behandelen. Bladvlekkenziekte wordt best verder opgevolgd zodat de ... Lees meer »

Toestand wintertarwe 16-17 april 2018

Op de opgevolgde percelen in Vlaanderen komt oogvlekkenziekte in het algemeen weinig voor. Bladvlekkenziekte is aanwezig en wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden. Meeldauw, gele roest en bruine roest werden nauwelijks waargenomen. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 4: Gewasstand, bemesting, plaagopvolging

Tijdens de recentste waarnemingen zag Inagro dat de warme weersomstandigheden veel invloed hebben op verschillende koolzaadpercelen. Enerzijds is er een sterke groei, waardoor de gemiddelde gewasstadium D2 is. Al is er sterke variatie tussen de percelen en zelfs binnen eenzelfde perceel, dit afhankelijk van de zaaidatum, regenval, vorstschade en aanwezigheid van duiven. Daarnaast zorgt de temperatuur voor toenemende aanwezigheid van ... Lees meer »

Ziektebestrijding wintertarwe

Bladziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Aarziektebestrijdingsproeven wintertarwe 2017. Richtlijnen voor de ziektebestrijding in wintertarwe. Ziektebestrijdingsmodellen. Lees meer. Lees meer »

Koolzaadbericht 3: Gewasstand, plaagopvolging en bemesting

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Uit de eerste waarnemingen blijken gemiddeld 30 planten/m² aanwezig op de percelen. Dit is ruim voldoende. Op percelen met een veel hogere plantdichtheid kan verkorten aangewezen zijn om opbrengstverliezen te vermijden. Voorlopig is er weinig duivenschade. Afwisseling van afweermiddelen is sterk aangewezen om gewenning te voorkomen. Om de plaaginsecten te kunnen opvolgen werden opnieuw ... Lees meer »

Bladluizen in wintergranen – Toestand 20-21 november 2017: opnieuw toename, controle noodzakelijk!

In functie van de al dan niet toenemende slechtere veldomstandigheden is het noodzakelijk de bladluisdruk op perceelsniveau te evalueren. Gezien de toename die werd vastgesteld op het merendeel van de waarnemingspercelen kunnen onbeschermde percelen zeker niet de winter ingaan zonder een controle en eventuele behandeling of herbehandeling. Deze controle is zeker dit najaar absoluut noodzakelijk. Lees meer. Lees meer »