Home - Nieuws - Opname LCG-graanavonden

Opname LCG-graanavonden

Op 2 en 3 maart organiseerden de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners 2 identieke graanavonden.
In het totaal namen 481 geïnteresseerden deel aan de voorlichtingsavonden.
Voor degenen die de presentaties nog wensen te bekijken, plaatsten we hieronder het programma en de link naar de opname. Onder het filmpje staat een tekstje met het aanvangsmoment van elke bijdrage. Door op de timing te klikken kan je rechtstreeks naar een bepaalde bijdrage gaan.

Programma

N-advies in wintergranen op basis van een overzicht van de N-indexonderzoeken van voorjaar 2021
Jan Bries, Bodemkundige Dienst van België
Ziektebestrijding wintertarwe, adviezen voorjaar 2021
Daniël Wittouck, Inagro
Opbrengstresultaten met N-index, tarwe als vanggewas
Davy Vandervelpen, Bodemkundige Dienst van België
Ziektebestrijding wintergerst, adviezen voorjaar 2021
Daniël Wittouck, Inagro
MAP6, Aandachtspunten voor 2021
Kristof Merckx, Mestbank, VLM

 

Klik hier voor de opname