Home - Nieuws - Onkruidbestrijding in wintertarwe

Onkruidbestrijding in wintertarwe

  • Onkruidbestrijding in wintertarwe in het najaar,
  • Bestrijding van resistente duist in wintertarwe,
  • Gevoeligheid van wintertarwerassen aan chloortoluron (juni 2015)

Lees meer