Home - Nieuws - Onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar

Onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar

Bij vroeg gezaaide wintergerst en -tarwe is een herbicidentoepassing kort na zaaien (12bladstadium) verantwoord en vaak noodzakelijk. Zeker wanneer er (resistente) duist of windhalm aanwezig is op het perceel. Een toepassing in het najaar laat toe om de onkruiden te raken als ze nog klein zijn. Na de winter komt men vaak te laat, en zijn onkruiden al te sterk ontwikkeld om in éénmaal te bestrijden. Een tijdige behandeling in het najaar maakt in de meeste gevallen een dure correctiebehandeling in het voorjaar overbodig. Uiteraard blijft het interessant om kennis te hebben van de onkruidsoorten die voorkomen op het perceel om de juiste keuze te maken in het aanbod herbiciden, rekening houdend met de productprijzen. 

Bestrijding van resistente grasachtige onkruiden 

Bij aanwezigheid van resistente grasachtige onkruiden, zoals duist en windhalm, is de combinatie van een najaarsbehandeling met een bodemherbicide, gevolgd door een voorjaarsbehandeling, niet langer de garantie voor een goed resultaat. De voorjaarstoepassingen met ALS-remmers in het voorjaar werken onvoldoende tegen resistente duist en windhalm. Behandelen in het najaar met één (goede) vooropkomst, eventueel gevolgd door een vroege na-opkomst, geven de grootste kans op voldoende bestrijding. Voor een goede vooropkomst behandeling kan een combinatie van flufenacet met diflufenican, picolinafen, pendimethalin, prosulfocarb of beflubuthamide aangewend worden (meer info in het artikel).

Aandachtspunten  

Diflufenican is verboden op erosiegevoelige percelen, tenzij er voorzorgsmaatregelen werden genomen (Fytoweb, 06/05/2021). Er is maximaal 1 toepassing met diflufenican per teelt toegelaten. Voor een toepassing in granen betekent dit dat je slechts op één moment diflufenican mag toepassen per seizoen en dus moet kiezen tussen een voor-, na-opkomst behandeling in het najaar of een voorjaarsbehandeling;  

Voor prosulfocarb is er ook recent een wijziging doorgevoerd (etiketwijziging). Het middel kan enkel nog ingezet worden in granen ter bestrijding van éénjarige resistente grasachtige onkruiden, zoals duist en windhalm. Daarnaast geldt ook de beperking dat het niet mag toegepast worden als er nog groenten, kruiden of fruit aanwezig zijn op naburige percelen. Tussen 1/09 en 01/03 mag het niet toegepast worden in West-Vlaanderen, met een uitzondering voor de landbouwstreek Polders. Waardoor het gebruik in het najaar om resistente duist aan te pakken wel nog mogelijk blijft voor die regio. 

Klik hier voor het volledige artikel over onkruidbestrijding in wintertarwe najaar 2021

Klik hier voor het volledige artikel over onkruidbestrijding in wintergerst najaar 2021