Toestand wintergranen 22-24 april 2024

Gepubliceerd op  vrijdag 24 mei 2024 om 08:44 uur
Grote verschillen in aanwezigheid gele roest, maar algemene aantasting van septoria. De tarwe bevindt zich nu doorgaans in stadium “2e knoop” (stadium 32) en “derde knoop voelbaar” (stadium 33).

Het LCG-netwerk

De locaties van de waarnemingspercelen en de waargenomen bladziekten zijn weergegeven op deze kaart.

Legende

W= witziekte; BL= bladvlekkenziekte; GR = gele roest; BR = bruine roest

Groen = ziekte niet aanwezig; 
Oranje = ziekte aanwezig maar behandelingsdrempel nog niet bereikt;
Rood = behandelingsdrempel bereikt

Geëvalueerde rassen:

ChampionChevignonDebianGleamHyacinth
SU ShamalCampesinoCrosswayKWS ExtaseKWS Keitum
KWS SverreLG SpotlightMochusReformSU EcussonOntwikkelingsstadium wintertarwe

De tarwe bevindt zich doorgaans in stadium “2e knoop” (stadium 32) en “derde knoop voelbaar” (stadium 33). Ook de laat gezaaide tarwe bevindt zich ondertussen einde uitstoeling (stadium 29). In de verst ontwikkelde tarwe is het laatste blad zichtbaar (stadium 37).  


Samenvatting: Voet- en bladziekten wintertarwe

Oogvlekkenziekte komt nauwelijks voor.  

De verspreiding en evolutie van gele roest verschilt sterkt. Bij 36 % van de waarnemingen werd gele roest gevonden. Deze komt dus niet algemeen voor. Afhankelijk van de locatie breidde de aantasting afgelopen week niet uit. Op andere locaties was de uitbreiding opmerkelijk en is het nodig om te behandelen.

Bladseptoria komt algemeen voor. Zoals verwacht na de vele regen werd een uitbreiding van de aantasting vastgesteld. In functie van het stadium en/of de aantasting is behandelen nog niet nodig. Op de verder ontwikkelde tarwe, laatste blad zichtbaar, moet de situatie van dichterbij worden opgevolgd. Bij uitbreiding en in een verder ontwikkeld stadium kan behandeling nodig worden.

Witziekte komt niet algemeen voor. De evolutie ervan is plaatsafhankelijk. Op enkele locaties bleek de witziekte verminderd terwijl op andere locaties een duidelijke uitbreiding werd waargenomen. Slechts in een beperkt aantal gevallen is de behandelingsdrempel bereikt.

Bruine roest nam afgelopen week toe. Er zijn meer waarnemingen van bruine roest en de aantasting breidde uit. Deze uitbreiding zorgde er regelmatig voor dat de behandelingsdrempel bereikt wordt.  

VOLGEND BERICHT: 2 mei 2024