Home - Natuurlijke vijanden van plaagorganismen

Natuurlijke vijanden van plaagorganismen

Naast insecten die schade veroorzaken aan de gewassen, zoals onder andere bladluizen, komen er veel andere insecten voor op de akkers. Deze insecten kunnen een nuttige bijdrage leveren door  plaaginsecten op natuurlijke wijze te bestrijden.

Zo zijn lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en sluipwespen voorbeelden van zogenaamde ‘nuttige insecten’. Zij voeden zich namelijk met bladluizen en werken dus in uw voordeel.
Uit meerdere proeven, uitgevoerd bij Inagro, blijkt dat wanneer de bladluispopulatie toeneemt ook de populatie bladluisbestrijders toeneemt. Het is bijgevolg van belang deze insecten een kans te geven om de bladluizen op natuurlijke wijze te bestrijden. Hou daarom uw akkers goed in de gaten. Indien er tijdens waarnemingen eveneens nuttige insecten waargenomen worden, dient men niet altijd over te gaan naar chemische bestrijding.
Dit kan bijgevolg een besparing zijn op gewasbeschermingsmiddelen. 
Als er toch gespoten wordt, gebruikt men best selectieve middelen, specifiek bedoeld voor de bestrijding van het doelorganisme. Op die manier worden de nuttige insecten gespaard. Dit is eveneens een belangrijk aspect van IPM (Integrated Pest Management)

Hier kan u een presentatie over natuurlijke vijanden van plaagorganismen terugvinden.